Näin SAK:n oppimateriaali kertoo syistä kuulua liittoon.

SAK:n oppimateriaali yhdistää liitot ja ansiosidonnaisen

Oppilaitosten ay-liikkeeltä saamassa pdf-esityksessä mainostetaan parempaa työttömyysturvaa.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK tarjoaa oppilaitoksille tästä löytyvällä sivullaan pdf-esitystä ”Viidakon lait eivät päde työelämässä”. Sen sanotaan olevan ”Tietoa SAK:sta, ay-liikkeestä ja työelämästä”.

Koulujen saaman pdf-esityksen slidessa 28 on otsikkona MIKSI MINUN PITÄISI KUULUA AMMATTILIITTOON?. Alempana sivulla annetaan yhtenä vastauksena ” * ansiosidonnainen työttömyysturva”.

Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan saamisen ehto kuitenkin on työttömyyskassan jäsenyys. Kassoja on myös ammattiliittojen ulkopuolella.

Monissa kouluissa on käytössä, kuten tästä yhdeksännen luokan yhteiskuntaopin linkissä näkyy, ay-liikkeen materiaaleja kuten ”Työelämän pelisäännöt ja Työelämään”. Niissä myös kehotetaan liittymään ammattiliittoon ja työttömyyskassaan.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt