SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta. LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

SAK:n mielestä aktiivimallin on aika mennä

SAK:n mukaan yhä useamman saaminen mukaan ja pitäminen työmarkkinoilla tarvitsee kannustavaa työllisyyspolitiikka.

– Kun kerran työnantajapuoli on vahvasti sitoutunut 75 prosentin yli menevään työllisyysasteeseen, nyt olisi oivallinen paikka osoittaa sitoutumista todellisiin työllisyystoimiin, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta (sd.) sanoi järjestön edustajiston kokouksessa torstaina.

Esimerkiksi muutosturvan kehittäminen parantaisi hänen mukaansa työntekijän asemaa silloin kun työ on katkolla.

– Vähintä, mitä pitää tehdä, on parantaa työnantajan maksamaa muutosturvaa. Sen kestoa on pidennettävä ja entistä lyhyemmällä työuralla sekä nykyistä pienemmistä yrityksistä on päästävä sen piiriin. Muutosturva on myös toteutettava koulutuksena.

Myös työ itsessään tarvitsee uudenlaista joustavuutta, jos halutaan pidentää työuria. Vaikka Suomessa esimerkiksi työajat ovat Euroopan joustavampia, niin joustot ovat usein vain työnantajien tarpeita tukevia, Eloranta katsoo.

– Jaksamisen kannalta työajat ovat usein kriittinen tekijä. Sen vuoksi työntekijöiden mahdollisuuksia itse vaikuttaa omiin työaikoihinsa – niin pituuteen kuin sijoitteluunkin – on vahvistettava, hän sanoi.

Varsinkin ikääntyneiden mahdollisuuksia keventää työkuormaansa työuran loppupäässä tulisi Elorannan mielestä edistää ja erilaisia tukimuotoja olisi hyvä selvittää. Myös nuorten pitäminen työelämässä tarvitsisi Elorannan mukaan toimia. Varsinkin uupuminen ja mielenterveysongelmat vievät ihmisiä työkyvyttömyyseläkkeelle.

Sen sijaan pelkästään rankaisemiseen perustuva työllisyyspolitiikka on Elorannan mielestä katsottu ja huonoksi todettu.

– SAK vastusti ja vastustaa edelleen jo monen muunkin suulla tehottomaksi ja eriarvoistavaksi todettua aktiivimallia. Aktiivimallin on aika mennä, Eloranta totesi.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt