SAK:n tunnus. LEHTIKUVA / MESUT TURAN

SAK: Pelkät yrityksille suunnatut tuet eivät riitä

Hallitus ehtii SAK:n mukaan sopia elvytyksestä vielä toukokuussakin, mutta se ei saa unohtua.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n mielestä hallitus teki viisaasti, kun se kehysriihessä keskittyi akuutin epidemian ja sen aiheuttamien haittojen torjumiseen.

– Hallitus teki oikein keskittyessään nyt akuutin kriisin hoitamiseen ja inhimillisen kärsimyksen minimoimiseen. Talouspolitiikan laajemmasta kokonaisuudesta on parempi sopia sitten, kun epidemian aiheuttamat vaikutukset täsmentyvät ja tilanne rauhoittuu, SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta arvioi.

Kehysriihessä sovittiin työttömyyskassojen toiminnan tukemisesta 20 miljoonalla eurolla, mutta työmarkkinajärjestöjen ehdotus valtion rahoitusosuudesta lomautuspäivärahoihin ja valtion takauksesta Työllisyysrahaston velanotolle jäivät päättämättä.

– Työttömyyden historiallisen nopea nousu edellyttää poikkeuksellisia toimia työttömyysturvan rahoituksen turvaamiseksi. Tältä osin tullaan vielä tarvitsemaan uusia päätöksiä, Kaukoranta huomauttaa.

SAK oli yhdessä muiden palkansaajajärjestöjen kanssa toivonut, että kehysriihessä olisi päätetty työttömyysturvan määräaikaisesta korottamisesta, työttömyysturvan enimmäisaikalaskurin jäädyttämisestä ja palkkaturvan vahvistamisesta. Hallitus lykkäsi kuitenkin päätöksenteon talouden määräaikaisista elvytystoimista toukokuun lisätalousarvioon.

– Elvytyksestä ehtii sopia vielä toukokuussakin, mutta se ei saa unohtua. Pelkät yrityksille suunnatut tuet eivät riitä, vaan tulemme tarvitsemaan myös kokonaiskysyntää nostavaa elvytystä, jotta taantuma ja työttömyys eivät pitkity. Työttömyysturvan määräaikainen parantaminen olisi tehokas ja oikeudenmukainen keino siihen, Kaukoranta arvioi.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt