X
SULJE MAINOS
Muutokset tuntuisivat asiakkaan lompakossa. LEHTIKUVA / EIJA KONTIO

Sähkön siirron hinnoista aloite – ”rahastukselle stoppi”

Kokoomuksen mukaan monopolituottojen reipas laihdutus paikkaisi suomalaisten ostovoimaan osuvaa lommoa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää lakialoitteessaan mittavaa remonttia siirtohintojen pistämiseksi kuriin. Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman, joka on siviiliammatiltaan energialakimies, on vastannut lakialoitteen valmistelusta.

Hallitus on tuomassa eduskunnalle lähiaikoina esityksen siirtohintoja hillitsevistä toimista. Siirtohinnat ovat keskimäärin kaksinkertaistuneet viimeisen vuosikymmenen aikana. Kokoomuksen perjantaina esittelemä lakialoite tuo joukon korjausesityksiä lausuntokierroksella nähtyyn esitykseen.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen toteaa Suomen ajautuneen talouskriisiin.

– Verkkoyhtiöiden monopolituottojen reipas laihdutus paikkaisi tuntuvasti suomalaisten ostovoimaan lähivuosina osuvaa lommoa. Tarjoamme aloitetta yhteistyön pohjaksi hallituspuolueiden kanssa asian hoitamiseksi eduskunnassa, Mykkänen toteaa tiedotteessa.

Heikki Vestman huomauttaa, että sähköverkkotoiminta on luonnostaan monopoli. Ihmisillä ole mahdollisuutta valita, miltä verkkoyhtiöltä he hankkivat siirtopalvelut.

– Monopolilla rahastamiselle on pistettävä viimein stoppi. Kohtuuden on astuttava kehiin ja lakiin säädettävä tiukemmin yleiset vaatimukset hinnoittelun kohtuullisuudesta ja valvontamallin sisällöstä. Verkkoyhtiöiden tuotto kokonaisuutena voisi näin jopa puolittua ja esimerkiksi Carunan tuotto pudota 70 prosenttia, mikä näkyisi asiakkaan lompakossa, Vestman sanoo.

Muutos toisi vuosittain yli 400 miljoonan euron säästöt sähkönkäyttäjille. Säävarmuusinvestointien tehokkuuden vaatimus toisi säästöä tulevista verkkoinvestoinneista yli 900 miljoonaa euroa, joka jäisi muuten asiakkaiden maksettavaksi.

Vestman kehottaa puuttumaan verkkoyhtiöiden yli-investointeihin hallitusta tiukemmin.

– Jakeluverkon on hyvä olla asutuskeskuksissa maan alla, mutta mitä syvemmälle latva-alueille mennään, sitä järjettömämmäksi maakaapelointi muuttuu. Ensinnäkin haja-asutusalueiden asiakkaille on säädettävä mahdollisuus poiketa vapaaehtoisesti säävarmuuden laatutasosta korvausta vastaan. Näin kalliin maakaapeloinnin kustannukset eivät vyöry asiakkaiden maksettaviksi. Toiseksi on säädettävä valvontamenetelmien taloudellisesta kannustimesta välttää turhia investointeja, Heikki Vestman sanoo.

Hallitus on kaavaillut sähkönsiirron korotuskaton laskemista 12,5 prosenttiin nykyisestä 15 prosentista. Kokoomus esittää korotuskaton laskemista 5 prosenttiin. Lisäksi hallitus on pidentämässä verkkoyhtiöiden alijäämän tasoitusjaksoja nykyisestä neljästä vuodesta kahdeksaan vuoteen.

– Tasausjakson pidentäminen eli verkkoyhtiöiden siirtohinnankorotusmahdollisuuksien jatkaminen olisi asiakkaiden etujen vastaista, sillä se kerryttäisi sähkönkäyttöpaikoille ja sähkönkäyttäjien maksettavaksi tulevaa piilovelkaa. Myöskään Energiavirasto ei ole ollut lausunnossaan muutoksen puolella. Miksi hallitus vie tätä verkkoyhtiöiden tavoitetta eteenpäin, Vestman kysyy.

Kokoomuksen esityksessä laajennetaan myös sähkönkäyttäjien oikeutta rakentaa kiinteistön rajat ylittävä sähkölinja. Nykyisin rakentaminen on verkonhaltijan suostumuksesta kiinni.

Muutos parantaisi erityisesti pientuotannon ja uusiutuvalla energianlähteellä tuotetun sähkön edellytyksiä sekä vahvistaisi omakotitaloasukkaiden, kiinteistöyhtiöiden ja maatalousyrittäjien mahdollisuuksia sähkön yhteistuotantoon.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt