365 Hankinnan sähkön puhelinmyyntiä selvitetään. LEHTIKUVA / EIJA KONTIO

Myyjältä satelee perättömiä laskuja, kuluttajia varoitetaan

Viranomaisen mukaan on vaadittu rahaa tarjouksista, joita ei ole hyväksytty.

Sähköä myyvästä 365 Hankinta Oy:stä on tulvinut keväästä lähtien kilpailu- ja kuluttajavirastolle ilmoituksia.

Ilmoitusten määrä on kiihtynyt erityisesti heinäkuussa. Niiden mukaan kuluttajat ovat saaneet 365 Hankinta Oy:ltä sähkönmyyntisopimuksen ja siihen liittyviä laskuja, vaikka eivät olisi hyväksyneet yhtiön puhelimessa esittämää tarjousta.

Laskuja on lähetetty sellaisissakin tilanteissa, että asiakkailla olisi vielä toisen yhtiön kanssa sähkösopimus voimassa vuoteen 2022. Monet kuluttajat eivät myöskään ole saaneet 365 Hankinnalta lainkaan sopimusvahvistusta tai vahvistus on tullut postitse vasta, kun 14 vuorokauden peruuttamisaika on päättynyt.

Kuluttaja-asiamies on tehnyt yhtiölle selvityspyynnön ja kehottaa kuluttajia tarkkaavaisuuteen, jos kyseiseltä yhtiöltä tulee myyntipuhelu.

KKV ohjeistaa kuluttajia tekemään 365 Hankinnalle ja Nordfin Capitalille kirjallisen ilmoituksen, mikäli 365 Hankinta ei ole toimittanut sopimusvahvistusta ja se tulee vasta 14 päivän peruuttamisajan jälkeen ja yhtiö alkaa silti laskuttaa. Ilmoituksessa tulee käydä ilmi, että sopimus kiistetään.

Myös paikalliselle sähköverkkoyhtiölle tulee ilmoittaa sopimuksen kiistämisestä. Tällöin verkonhaltija ei toteuta myyjänvaihtoa.

Jos lasku siirtyy perintään, perinnästä tulee reklamoida sähköpostitse perintäyritykselle. Perintäyritys ei saa lain mukaan jatkaa perintää silloin, kun kuluttaja kiistää velvollisuutensa maksaa lasku ja esittää sille perustelut.

Lähetetty reklamaatio kannattaa säilyttää. Jos sopimuksen peruuttamisaika on voimassa, tulee perumisesta ilmoittaa kirjallisesti.

Sähkön etämyynnissä kuluttajalla on aina oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa siitä, kun sopimus on puhelimessa tehty.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt