Oikeusministeriö kertoi torstaina työryhmän ehdottavan seksuaalirikoksia koskevan lainsäädännön uudistamista. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Saara-Sofia Sirén: Seksuaalirikoksiin puututtava tiukemmin

Kokoomusedustajan mukaan eduskunnassa on laaja yhteinen näkemys asiasta.

Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén on tyytyväinen, että viime hallituskaudella silloisen oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) käynnistämä työ seksuaalirikosten rangaistusten kiristämiseksi on edennyt.

Oikeusministeriö kertoi torstaina työryhmän ehdottavan seksuaalirikoksia koskevan lainsäädännön uudistamista. Keskeinen muutos olisi raiskausrikoksen muuttaminen suostumusperusteiseksi.

Muutos toteutettaisiin säätämällä raiskauksen keskeiseksi tunnusmerkiksi sukupuoliyhteydessä oleminen sellaisen henkilön kanssa, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti.

Vapaaehtoisuus tai sen puuttuminen voi ilmetä esimerkiksi sanallisen ilmaisun, eleiden tai muun toiminnan perusteella. Myös muissa seksuaalirikoksissa kuin raiskauksessa keskeinen tunnusmerkki olisi teon kohteen vapaaehtoisuuden puuttuminen.

Työryhmä ehdottaa, että alle 16-vuotiaisiin lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevat säännökset erotettaisiin aikuisia koskevista säännöksistä. Lasten koskemattomuuden suojaa vahvistettaisiin ja sääntelyä selkeytettäisiin.

– Eduskunnassa on laaja yhteinen näkemys siitä, että seksuaalirikoksiin on puututtava aikaisempaa paremmin. Erityisesti lapsiin kohdistuvista rikoksista kovemmat rangaistukset, Saara-Sofia Sirén tviittaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt