Saara-Sofia Sirén: Järjestöt mukaan edistämään kotoutumista

Kokoomuksen kansanedustaja ja maahanmuuttotyöryhmän jäsen Saara-Sofia Sirén nostaa esiin järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan potentiaalia kotoutumisen edistämisessä työnteon ja koulutuksen lisäksi.

Kokoomus julkaisi perjantaina Turvan hakijasta Suomen rakentajaksi -asiakirjan, jossa esitetään listaus noin 30 toimenpiteestä, joilla turvapaikan saavien kotoutumista pitäisi edistää.

– Suomessa kotoutuminen on aikaisemminkin nojannut vahvasti vapaaehtoistyöhön ja järjestötoimintaan. Usein juuri vapaaehtoistoimijoiden avulla ja harrastusten kautta luodaan luontevia sosiaalisia suhteita kantaväestöön. Tälläkin hetkellä esimerkiksi monet urheiluseurat olisivat mielellään järjestämässä toimintaa turvapaikanhakijoille ja päätöksen jälkeen Suomeen jääville. Tämä potentiaali tulee saada hyödynnettyä, Saara-Sofia Sirén sanoo.

– Siksi meidän on tärkeä turvata järjestöjen toimintaedellytykset sekä saada hyvät käytännöt tehokkaasti kiertoon, hän lisää.

Sirén korostaa lisäksi toimenpidelistan asuntopoliittisia ehdotuksia.

– Pula kohtuuhintaisista asunnoista on iso haaste muutenkin ja kasvavat maahanmuuttajamäärät toki lisäävät painetta entisestään. Asuntojen rakentamista tulee kohdistaa tietoisemmin sinne, missä suurin tarve on, hän toteaa.

Kokoomus painottaa esityksessään, että hallitus tarvitsee lisäkeinoja edistää kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista esimerkiksi normeja purkamalla. Erilaisten nopeasti rakennettavissa olevien asuntoratkaisujen tuottamista tulee mahdollistaa yhä paremmin.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt