Kirjoittaja odottaa selonteolta paljon./JUSSI NUKARI

Olli Luukkainen: Ruususen unesta on herättävä

Kirjoittajan mukaan monet maat ovat menneet koulutusasioissa Suomen ohi.

Valtioneuvosto on hyväksynyt juuri ulko- ja puolustuspoliittisen selonteon ja lähettänyt sen käsiteltäväksi eduskunnalle. Selontekoa on juhlallista lukea. Siinä vahvistetaan, kehitetään, tuetaan ja tavoitellaan eri asioita. Lisäksi siinä ymmärrettävästi lisätään sekä puolustetaan monia ulko- ja turvallisuuspoliittisia hankkeita.

Valtioneuvosto on tuomassa eduskunnalle käsiteltäväksi koulutuspoliittisen selonteon näillä näkymin ensi helmikuussa. Myös se vaatii parlamentaarista hyväksyntää ja ennen kaikkea rohkeutta kohdata ja ohjata tulevaa. Selontekoa on odotettu pitkään. Koulutuspolitiikasta, jota Suomessa pidetään ylpeydenaiheenamme, on tehty selonteko viimeksi lähes 15 vuotta sitten.

Koulutuspoliittinen selonteko on nyt vuosikymmenen, jopa vuosikymmenten mahdollisuus. Se on saatava laajaan ja vahvaan valmisteluun ja siitä on käytävä vahvaa julkista keskustelua. Se pitää nostaa koulutuspolitiikan tekemisen jalustalle!

Selonteossa on vahvistettava suomalaisen koulutuksen tilaa ja sitouduttava koulutuksen rahoituksen kasvattamiseen. Koulutuspoliittiseen ohjelmaan on kirjattava kasvuohjelma, jolla koulutuspanostuksemme nostetaan aluksi muiden Pohjoismaiden tasolle. Tämä edellyttäisi aluksi koulutuksesta leikattujen kahden miljardin euron palauttamista koulutusjärjestelmään selonteossa nimettävällä aikataululla.

Pelkkä rahoituksen lisääminen ei kuitenkaan riitä. Koulutusjärjestelmää on kehitettävä ja koulutuksen lainsäädäntöä on uudistettava siihen suuntaan, että se turvaa koulutuksen laadun paikallisesti myös muuttuvissa olosuhteissa ja uusissakin opetuksen järjestämistavoissa. OAJ vaatiikin säädettävän sitovista laatukriteereistä kaikille koulutusasteille.

Suomi kamppailee tulevaisuudessa valtaisan väestörakenteen muutoksen kanssa, jota vauhdittaa meilläkin ilmenevä globaali kaupungistumisen trendi. Tätä kehitystä emme voi pysäyttää, mutta voimme vaikuttaa siihen, miten se otetaan vastaan. Kunta koulutuksen järjestäjänä tuo päätöksenteon kuntalaisten lähelle. Toisaalta pienen syntyvyyden vuoksi kaikilla nykyisillä kunnilla ei käytännössä ole taloudellisia edellytyksiä selvitä ja tuottaa tasa-arvoista koulutusta. Tässä suhteessa ruususen unesta Suomessa on pystyttävä heräämään riittävän ajoissa.

Selonteossa on tarvetta ottaa kantaa moneen suureen kysymykseen. Osaamistason vahvistaminen ja turvaaminen, eriarvoistuminen ja polarisaatio, digitalisaatio, kansainvälistymiskehitys, osallisuus, ympäristön tila jne. Yhtenä suurena teemana on oltava jatkuvan oppimisen mallien rakentamien lopultakin toimiviksi. Tarpeeseen kouluttautua koko elämän ajan on voitava vastata ja jokaisen ihmisen koulutuksellisia perusoikeuksia on pystyttävä vahvistamaan.

Suomessa on tuudittauduttu jo vuosien aikana suomalaisen koulutuksen kaikkivoipaisuuteen. Samalla on mielellään esittäydytty julkisesti maailmalle koulutuksen mallimaana ja kerrottu suurista koulutuspanostuksista. Valitettavasti monet Suomen verrokkimaat ovat menneet jo heittämällä meistä ohi. Suomella on oltava jatkossakin halua olla koulutuksen mallimaa. Tämä tulee nyt konkreettisesti linjata selontekotyössä yhdessä.

Suomessa perinteenä on ollut sitouttaa kaikki puolueet selonteon valmisteluun ja siten linjata myös suuria kokonaisuuksia tuomatta niitä arkipäiväisen poliittisen kamppailun areenoille. Näin on toimittu esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspolittiisesti ja näin on myös toimittava koulutuspoliittisessa selonteossa. Meillä on liiaksi esimerkkejä muista maista, joissa koulutus on annettu päivän politiikan tempoiltavaksi. Näin ei Suomessa saa käydä.

Olli Luukkainen

Olli Luukkainen

Olli Luukkainen on Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt