X
SULJE MAINOS
Liikennettä Helsingissä. / LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Ruuhkamaksuille tyrmäys, kansalaisaloite etenee eduskuntaan

Aloitteen tekijöiden mukaan jo nyt kohtuuttomalla tasolla oleva verokertymä riittää moninkertaisesti tieliikenneverkon kehittämiseen.

Uusia ruuhkamaksulakeja vastustava ”Stop ruuhkamaksuille!”-kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi kerättyään yli 50 000 allekirjoitusta.

Aloite vaatii keskeyttämään ruuhkamaksut mahdollistavien lakien ja säännösten valmistelun ja kehottaa hallitusta pidättäytymään vastaavien lakien valmistelusta. Kyseisillä maksuilla tarkoitetaan ruuhka-, vyöhyke-, ohitustulli-, tietulli-, tienkäyttö- ja kaupunkiliikennemaksujen kaltaisia toimenpiteitä, joista koituisi kustannuksia autoilijoille.

Ruuhkamaksuja on viime vuosina suunniteltu MAL-sopimusten yhteydessä Helsingin, Tampereen ja Turun seuduille. Suunnitelmien taustalla on halu vähentää liikennemääriä ja kasvihuonepäästöjä. Tampereen seudulla muutos voisi koskea myös muita sopimuskuntia eli esimerkiksi Nokiaa ja Ylöjärveä.

Kansalaisaloitteessa huomautetaan, että ruuhkamaksut voi nähdä siirtymävaiheena laajempaan ajosuoriteperustaiseen verotukseen.

Aloitteen laatijoiden mukaan tietullit heikentäisivät työvoiman liikkuvuutta, työssäkäynnin kannattavuutta, töiden vastaanottamista näiden kaupunkiseutujen alueelta ja autoa käyttävien yrityksien tulosta. Ruuhkamaksuilla ei olisi välttämättä suurta vaikutusta liikennejärjestelmän toimivuuteen.

— 2019 Suomessa autokantaan suhteutettuna veroja kerättiin noin 2 523 euroa autoa kohti, joka on EU-tasolla kolmanneksi eniten. Jo nyt kohtuuttomalla tasolla oleva verokertymä riittää moninkertaisesti tieliikenneverkon ylläpitoon ja kehittämiseen, joten ruuhkamaksuille ei ole taloudellisia perusteita. Ruuhkamaksujen käyttöönotto olisi käytännössä vain yksi lisävero kasvattamaan autoilijoiden jo entisestään raskasta verotaakkaa, aloitteessa todetaan.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt