Asiakas ostoksineen kassalla Ison Omenan Prismassa Espoossa. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Ruuan hinta nousee tänä vuonna

Elintarvikevienti kasvaa edelleen, mutta kääntyy PTT:n mukaan ensi vuonna laskuun.

Tänä vuonna ruuan hinta nousee Pellervon taloustutkimuksen ennusteen mukaan 1,5 prosenttia, mikä on selvästi ennustettua 0,3 prosentin yleistä inflaatiota nopeampaa.

Ensi vuonna ruuan hinnannousu kuitenkin PTT:n mukaan hidastuu 0,5 prosenttiin. Ruuan kuluttajahintojen nousun hidastuminen painaa koko elintarvikeketjun hintakehitystä.

Tänä vuonna hedelmien ja marjojen sekä vihannesten kuluttajahintojen voimakas nousu on PTT:n mukaan merkittävin tekijä ruuan keskimääräisessä hintakehityksessä Suomessa. Erityisesti ovat kallistuneet maahan tuodut hedelmät, marjat ja vihannekset.

Toiseksi merkittävin tekijä on toista vuotta jatkunut lihan ja lihatuotteiden kuluttajahintojen nousu. Hinnan nousun taustalla on PTT:n mukaan lihamarkkinoiden positiivinen kehitys sekä erityisesti viennin kasvu ja keskimääräisten vientihintojen nousu. Ensi vuonna lihatuotteiden hintojen nousu hidastuu selvästi.

Suomessa sadot pienentyvät, mutta hinnat pysyvät ennallaan. Tänä syksynä Suomessa korjataan selvästi viime vuoden huippusatoa pienempi sato kuivan alkukesän takia. Eniten pienentyvät ohra- ja vehnäsadot. Syksyn vaikeat korjuuolosuhteet lisäävät epävarmuutta Suomen viljamarkkinoilla.

Viime vuonna ruuan kuluttajahinnat EU:ssa alkoivat nousta nopeammin kuin Suomessa. Myös tänä vuonna ruuan hinta on EU:ssa noussut Suomen hintoja nopeammin.

Suomen elintarvikevienti kasvoi viime vuonna tuntuvasti ja viennin arvossa päästiin kuluvan vuosikymmenen ennätystasolle. Tänä vuonna elintarvikeviennin kasvu PTT:n mukaan jatkuu. Eniten kuluvana vuonna kasvaa sianlihan vienti.

Ensi vuonna elintarvikevienti kuitenkin kääntyy loivaan laskuun. Sianlihan vienti vähenee ja maitojauheenkin vienti hankaloituu. Heikkenevä kysyntä ja lisääntyvä tarjonta kiristävät kilpailua vientimarkkinoilla, mikä painaa hintoja.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt