Merivoimat osallistui Northern Coasts 2017 -harjoitukseen Ruotsissa vuonna 2017. LEHTIKUVA / HANDOUT / MERIVOIMAT

Ruotsin tiedustelukenraali: On vastattava kiristyneeseen tilanteeseen

Kenraalimajuri Lena Hallinin mukaan kansainvälistä yhteistyötä on tiivistettävä.

Viime vuosina tapahtuneet toimintaympäristön muutokset ovat Ruotsin puolustusvoimien tiedustelupäällikön, kenraalimajuri Lena Hallinin mukaan kiristäneet turvallisuuspoliittista tilannetta lähialueilla.

Lisääntyneet jännitteet vaativat hänen mukaansa yhä tiiviimpää kansainvälistä yhteistyötä, mutta myös pitkälle vietyä kokonaismaanpuolustuksen konseptia kotimaassa. Koronaviruspandemian hän sanoo kiihdyttäneen suurvaltakilpailua tavalla, joka tekee asetelmasta entistäkin vaikeammin ennakoitavan.

– Meidän on valmistauduttava vastaamaan muuttuneeseen globaaliin turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen, kenraalimajuri Hallin toteaa Ruotsin puolustusvoimien julkaisemassa artikkelissa.

Muutoinkin monimutkaista uhkakuvaa täydentävät hänen mukaansa yhä useammin esiintyvät informaatio-operaatiot ja kyberiskut, joiden avulla vastustaja pyrkii edistämään omia tavoitteitaan. Konfliktien luonne on samaan aikaan muuttunut, mikä on omiaan hämärtämään ulkoisten ja sisäisten uhkien välistä totuttua rajaa.

– [Ruotsin sotilastiedusteluviranomainen] Must analysoi ja raportoi Ruotsiin kohdistuvia ulkoisia uhkia. Uusi laki turvallisuussuojasta on antanut meille aiempaa laajemmat valtuudet. Palapelin toinen tärkeä pala on yhteistyö niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Siten kykenemme vastaamaan vallitseviin uhkakuviin, sanoo Hallin.

Lentoupseeritaustainen Hallin on Mustin ensimmäinen naispuolinen johtaja.

Valmistautumista sodan oloihin

Ruotsin pääesikunnan suunnittelupäällikön, kenraalimajuri Michael Claessonin mukaan pelissä ovat maan toimintavapaus ja kyky vastarintaan.

– Puolustusvoimat ovat osa valtion toimintavapautta Ruotsin turvallisuuden varmistamiseksi. Siihen sisältyvät niin vahva sotilaallinen puolustus kuin myös vahva siviilipuolustus, hän sanoo.

Kyky vastarintaan edellyttää hänen mukaansa yhteiskunnan kaikkien sektorien yhteisiä ponnistuksia sellaisen maanpuolustuksen rakentamiseksi, joka kestää myös sodan olosuhteissa.

– Jotta valtiolla olisi täysi keinovalikoima käytettävissään, on lukuisten instrumenttien oltava sopusoinnussa ja tasapainossa. Pahimpaan kuviteltavissa olevaan skenaarioon varautuminen saattaa maksaa, mutta parempi on olla varautunut kuin pysytellä varautumattomana, hän toteaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt