Ruotsin maahanmuuttoviraston hätä: Virkailijat eivät halua tehdä kielteisiä päätöksiä

Ruotsin maahanmuuttovirastossa syytetään ongelmista etenkin nuoria työntekijöitä.

Ruotsin maahanmuuttovirasto kärsii kasvukivuista ja tehokkuusongelmista. Asia ilmenee viraston sisäisestä raportista, jonka SVT on saanut haltuunsa.

Raportin mukaan turvapaikka-asioita hoitavat saavat aikaiseksi keskimäärin vähemmän kuin yhden päätöksen viikossa. Tulosta kuvataan kehnoksi.

Syynä hitaaseen päätöstahtiin pidetään erityisesti uusien työntekijöiden suurta määrää.

Kasvaneet maahantulijamäärät ovat tarkoittaneet lisää rekrytointeja. Raportin perusteella etenkin uusien, 1980-luvulla syntyneiden, työntekijöiden ja pidempään viraston palveluksessa olleiden välillä on ”kulttuuriero”.

Joidenkin raporttia varten haastateltujen maahanmuuttoviraston esimiesten mukaan nuoret virkailijat ovat muita hitaampia työssään ja haluavat myös edetä nopeasti urallaan.

Raportin mukaan maahanmuuttovirastossa kärsitään myös virkailijoiden haluttomuudesta tehdä karkotuspäätöksiä. Tämän kuvataan johtuvan ”liian pitkälle menevästä empatiasta”, joka johtaa siihen, että negatiivisten päätösten tekemisen aiheuttamat paineet kasvavat liian suuriksi virkailijoille.

Raportin laatijoiden mukaan ongelma on pahentunut ja tulee mahdollisesti pahenemaan ennestään. Syynä on raportin perusteella se, että tähän mennessä moni maahanmuuttoviraston työntekijä on saanut työskennellä lähes ainoastaan positiivisten päätösten parissa.

Ruotsin maahanmuuttoviraston tehokkuusastetta verrataan raportissa muun muassa Suomeen. Suomalaisvirkamiesten katsotaan pärjänneen ruotsalaisia paremmin.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt