Veronica Rehn-Kivi. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

RKP:n Veronica Rehn-Kivi: Neuvolapalvelut valinnanvapauden ulkopuolelle

Kansanedustajan mukaan neuvolapalveluiden siirtäminen valinnanvapauden piiriin vaarantaisi nykyisen hyvin toimivan järjestelmän.

RKP:n kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Veronica Rehn-Kivi vastustaa hallituksen suunniteltuja muutoksia koskien neuvolapalveluita sote-uudistuksessa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta kuuli tiistaina useita asiantuntijoita kyseistä teemaa koskien, ja Rehn-Kivi yhtyy heidän toteamukseensa siitä, että nykyinen toimiva järjestelmä uhkaa pirstaloitua, jos neuvolapalvelut siirretään valinnanvapauden piiriin.

Rehn-Kiven mukaan tällä hetkellä äitiys- ja lastenneuvolapalvelut tavoittavat käytännössä lähes kaikki perheet, ja järjestelmä on maailman kehittyneimpiä ja tasa-arvoisimpia.

Huolellisesti toteutetut ja säännölliset terveystarkastukset ja tuttu terveydenhoitaja sekä niiden tuoma turva on parasta, mitä lapsiperheille voidaan hänen mukaansa tarjota. Järjestelmä mahdollistaa lapsen ja koko perheen tuen tarpeiden laaja-alaisen ja varhaisen tunnistamisen.

− Ehdotettu malli, jossa neuvolapalvelut voitaisiin siirtää valinnanvapauden piiriin vaarantaisi nykyisen hyvin toimivan järjestelmän. Yli 15-vuotiaan voidessa valita oma tuottajansa, perheenjäsenet eivät aina olisi välttämättä saman palveluntuottajan asiakkaita. Tämä vaikeuttaisi perheensisäisten ongelmien tunnistamista ja vaikeuttaisi myös lasten oikeuksien seurantaa.

– Tällä hetkellä on mahdollista puuttua tilanteisiin, jossa lapsen oikeuksia rikotaan. Kaiken lastensuojelua koskevan sääntelyn tulee olla mahdollisimman tarkkaa ja yksiselitteistä. Hallitus ei myöskään ole tehnyt minkäänlaista lapsiin kohdistuvaa vaikutusarviointia, mikä olisi välttämätöntä, Rehn-Kivi toteaa tiedotteessa.

Rehn-Kivi on myös huolissaan yksityisten toimijoiden välttävän arkaluonteisten ja välttämättömien asioiden keskustelemisesta pelossa, että vanhemmat keskeyttäisivät palvelusuhteen.

− Lapsen oikeus ennaltaehkäisevään perhetoimintaan ja tukeen on taattava. Meidän on myös varmistettava, että neuvolapalvelut myös tulevaisuudessa ovat lähellä perheitä jokaisessa kunnassa, ei pelkästään maakuntatasolla ja että myös kielelliset oikeudet toteutuvat. On käsittämätöntä, että hallitus on valmis vaarantamaan maamme korkeatasoiset ja kansainvälisesti ainutlaatuiset neuvolapalvelut.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt