RKP:lle yli miljoonan lahjoitukset, perussuomalaisille vain muutama tonni

Yritykset suosivat vaalivoittaja keskustaa, mutta paalupaikan ottaa RKP yli miljoonan euron lahjoituksin.

Keskusta-puolue ilmoittaa saaneensa tänä vuonna tukea yrityksiltä, yhteisöiltä tai säätiöiltä yhteensä 34 025 euroa.

Tukea ovat antaneet Attendo Finland Oy, Con-Boys Oy, Energiateollisuus ry, Enersense Oy, Pohjolan Voima, SET Petrochemicals Oy, Sinituote Oy, Tekir Oy, Terveyspalvelualan liitto ry, Finanssialan keskusliitto, Suomen turkiseläinten kasvattajain liitto sekä Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto. Suurimman yksittäisen tuen antoi Finanssialan keskusliitto, 5 350 euroa. Muiden antamat tuet olivat 2 000–3 000 euron suuruisia.

Eduskuntavaaleihin keskusta ilmoittaa ennakkoilmoituksessaan käyttäneensä 950 000 euroa. Puolue- ja viestintätukea puolue on käyttänyt vaalikampanjaansa 352 630 euroa.

Yksityishenkilöiltä keskusta ilmoittaa saaneensa yhteensä 415 000 euroa, josta yksikään yksittäinen lahjoitus ei ole ollut yli 1 500 euroa.

Yrityksiltä puolue ilmoittaa saaneensa 104 070 euroa. Yli 1 500 euron tukisuorituksen antaneet yritykset ovat samoja, joilta puolue on ilmoittanut saaneensa tukea.

Muilta tahoilta, kuten säätiöiltä, yhdistyksiltä ja liitoilta, keskusta on saanut 78 300 euroa. Aiemmin ilmoitettujen tahojen lisäksi keskusta on saanut Teollisuuden ja työnantajain keskusliiton säätiöltä (TT-säätiö) 30 000 euroa.

Perussuomalaisilla vain yksi lahjoitus

Perussuomalaiset ilmoittaa saaneensa tänä vuonna tukea ainoastaan yhdeltä yksityishenkilöltä, Seppo Alahongolta 4 500 euroa. Kyseessä lienee sama eläkkeellä oleva everstiluutnantti, joka lahjoitti helmikuussa perussuomalaisille suomenhevosorin.

Viime vuonna perussuomalaiset ilmoitti, ettei puolue ole saanut lainkaan tukea, joka pitäisi puoluelain mukaan ilmoittaa.

Perussuomalaiset ei ole jättänyt ennakkoilmoitusta eduskuntavaalikampanjansa rahoituksesta, kuten ei kokoomuskaan.

Kokoomus on saanut lähiyhteisöltään Kansallisen kokoomuspuolueen säätiöltä 500 000 euroa. Kansallisen kokoomuspuolueen säätiö puolestaan ilmoittaa saaneensa 30 000 euroa Yksityisyrittäjäin säätiöltä.

Kokoomus on saanut yrityksiltä 13 000 euroa, josta EKE-Finance Oy:ltä on tullut 5 000 euroa, Berner Oy:ltä 3 000 euroa ja SRV:n pääomistajan Ilpo Kokkilan omistamalta Pontos Oy:ltä 5 000 euroa.

Lisäksi kokoomusta ovat tukeneet Sampo-konsernin, UPM:n ja Nordean hallitusten puheenjohtaja Björn Wahlroos 5 000 eurolla, Antti Mäkinen 5 000 eurolla, Sinituote Oy:n pääomistaja Ilkka Brotherus 5 000 euroa ja Troll Capitalin toimitusjohtaja Elmer Jalo Paananen 5 000 eurolla. Yhteensä kokoomus on saanut lahjoituksia 533 000 euroa.

Vasemmistoliitolla enemmän tukijoita kuin SDP:llä

Sosialidemokraattinen puolue ilmoittaa saaneensa lähiyhteisöltään Työväenlehdistön kannatusyhdistykseltä 200 000 euroa.

Lisäksi SDP ilmoittaa saaneensa 46 790,10 euroa, josta Paperiliiton sd-ryhmältä on tullut 13 790,10 euroa, Sähköliiton edunvalvonnantekijöiltä 3 000 euroa ja Suomen kunnantyöntekijäin liitolta 30 000 euroa.

Vasemmistoliitto ilmoittaa saaneensa tukea 48 474 euroa. Puolue on saanut Metallityöväen liitolta 3 000 euroa, Rakennusliitolta 1 500 euroa, Ammattiliitto Prolta 4 750 euroa, Rakennusliitolta 10 000 euroa, Paperin vasemmistoryhmältä 3 500 euroa ja Pohjolan yhteisöltä 12 000 euroa, Porin JHL:ltä 3 000 euroa, Tradeka-yhtiöiltä 1 500 euroa ja Kuljetustyön tuki ry 2 100 euroa.

Yksityishenkilöiltä vasemmistoliitto on saanut 7 124 euroa. Puolue on jättänyt ilmoittamatta tukea antaneiden yksityishenkilöiden nimet, vaikka jokainen yksittäinen tuki on ollut 1 500 euroa tai yli sen. Vasemmistoliitto ilmoittaa välittäneensä saamansa tuet pääosin ehdokkaille.

Vasemmistoliitto ilmoittaa käyttäneensä eduskuntavaalikampanjaansa 727 000 euroa. Kampanja on rahoitettu pääasiassa puoluetuella, jota on säästetty aiemmilta vuosilta 622 214 euroa. Yksityishenkilöiltä vasemmistoliitto ilmoittaa saaneensa 2 786 euroa. Tuen antajien nimiä ei ole ilmoitettu. Paperiliiton vasemmistolta puolue ilmoittaa saaneensa kampanjaan 2 000 euroa. Lisäksi puolue ilmoittaa saaneensa 100 000 euroa kalenterin myyntituotoista, jäsenmaksuista ja arpajaistuotoista.

RKP saanut yli miljoonan tukea

RKP on saanut lähiyhteisöltään Fonden för intressebevakning av det svenska i Finland -säätiöltä 1 125 898 euroa. Tuki on ollut samaa luokkaa aiempinakin vuosina. Fonden för intressebevakning av det svenska i Finland jakaa RKP:lle tuottoa Svenska Kulturfondenin vuonna 2010 säätiön perustamiseen lahjoittamasta 30 miljoonan euron peruspääomasta.

Lisäksi RKP on saanut Teollisuuden ja työnantajain keskusliitolta 10 000 euroa ja Svenska Folkpartiets Understödsförening ry:ltä 30 000 euroa. Yhteensä RKP on saanut tukea 1,17 miljoonaa euroa.

Vihreät ja Kristillisdemokraatit eivät ole ilmoittaneet saaneensa tukea.

Vihreä liitto on kuitenkin jättänyt ennakkoilmoituksen eduskuntavaalikampanjansa rahoituksesta. Puolue ilmoittaa käyttäneensä eduskuntavaaleihin 740 358,16 euroa, josta puolueen kampanjabudjetin loppusumma on vain 449 000 euroa. Loput rahat on maksettu jäsenyhdistyksille avustuksina sekä välitetty ehdokkaille ja jäsenyhdistyksille lahjoituksina.

Kampanjaa varten on otettu lainaa 245 000 euroa pankeilta ja vihreiden eri yhdistyksiltä. Puolueavustusta sekä viestintään ja tiedotustoimintaan tarkoitettua avustusta on käytetty kampanjaan 189 047,09 euroa.

Yksityishenkilöt vihreiden tukijoina

Yksityishenkilöiltä vihreät ilmoittaa saaneensa 271 680,35 euroa. Tukea ovat antaneet muun muassa Helsingin apulaiskaupunginjohtajat Pekka Sauri (vihr.) 2 300 euroa ja Anni Sinnemäki (vihr.) 1 560 euroa. Vaaleissa ehdolla ollut ja eduskuntaan noussut Satu Hassi antoi 3 000 euroa. Tuet on välitetty eteenpäin yksittäisille ehdokkaille, joille lahjoitukset on osoitettu.

Vihreät ilmoittaa saaneensa yrityksiltä yhteensä 13 055,87 euroa. Suomen tilapalveluilta puolue sai 2 000 euroa, Stoma Klinikoilta 1 000 euroa, Arttu Kataja Consulting Oy:ltä 1 000 euroa, Asianajajatoimisto Kokko & Tiainen Oy:ltä 1 000 euroa ja MVSYG – holding and consulting Oy:ltä 1 000 euroa.

Puoluelain mukaan puolueiden täytyy ilmoittaa saamansa tuet kuukausittain seuraavan kuun 15. päivään mennessä tuen vastaanottamisesta.

Eduskuntavaalikampanja kuluista ja rahoituksesta annetaan selvitykset vasta ensi vuonna kuluvan vuoden tilinpäätösten yhteydessä. Vain osa puolueista on tehnyt ennakkoilmoituksen vaalirahoituksesta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkistaa puolueiden jättämät ilmoitukset syksyllä ja karhuaa niitä tarvittaessa tai vaatii niiden täydentämistä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt