Riskien ennakointi on kirjoittajan mukaan vaativaa. LEHTIKUVA / KIMMO MÄNTYLÄ

Olavi Ala-Nissilä: Riskienhallinnan pitää olla politiikan ydintä

Kirjoittajan mukaan paremmin pitää jatkossa varautua.

Riskien hallinta on nyt tullut yhä enemmän myös politiikan päättäjien pöydälle. Riskienhallinta isona asiana on tullut sinne pysyvästi. Se on nyt politiikan ydintä.

Riskienhallinta on vaiheittaista. Riskit on tunnistettava ja arvioitava. Sen jälkeen pitää suunnitella riskien torjunta ja tarvittavat toimenpiteet. Erikseen on tärkeä suunnitella, miten riskien realisoituessa toimitaan ja miten realisoituneista vahingoista toivutaan. Viimeisessä vaiheessa tilannetta seurataan. Ja parhaassa tapauksessa vahingosta myös opitaan!

Vaativimpia ovat lisääntyvät globaalit riskit.  Niitä ovat ainakin ilmastonmuutos, virustaudit, kyberuhat, sodat pakolaisongelmineen ja kansainvälisen kaupan sanktiot.

Riskien ennakointi on vaativaa ja varsinkin globaalien riskien.  Esimerkiksi ilmastonmuutos lisää riskejä mutta tarkkaan ei tiedetä miten. Riskejä ei myös riittävästi tiedosteta. Esimerkiksi Euroopan Union lopetti satovahinkojärjestelmän muutama vuosi. Ruoantuotanto tarvitsee kuitenkin toimivan riskienhallinnan ehdottomasti. Nyt ei ole riittäviä riskinhallintavälineitä (risk management tools) kun riskit globaalisti lisääntyvät.

Toinen akuutti esimerkki on, että virustautien varalle ei myöskään ole osattu riittävästi varautua vaikkapa testauskapasiteetin osalta oikein missään. Kyberuhkia tiedostetaan, mutta onko riskienhallinta kunnossa?

Maailmantalous on haavoittuvassa tilassa. Onko tiedostettu riittävästi riskit siitä, että talouden ongelmia hoidetaan pääasiassa vain rahapolitiikan keinoin ja että keinot ovat jo rajalliset?  Ei ole.

Paremmin pitää jatkossa varautua. Suomessa siihen on hyvät mahdollisuudet.

Suomessa valtio tekee riskiarvioita ja raportoikin niistä mm. vuosikertomuksessaan. Mutta globaalit riskit eivät ole niissä riittävästi huomioitu.

Suomessa yhteiskunnalliseen riskien tunnistamiseen ja valvontaa pitää panostaa nyt enemmän.

Yhden ministerin vastuulla pitää olla erityisesti riskienhallinta. Valtiontalouden Tarkastusviraston riskienhallinnan asiantuntemusta kannattaa hyödyntää. Ehdotan, että Valtioneuvoston kansliaan yhteyteen perustetaan erityinen yksikkö kansallisten ja erityisesti globaalien riskien tunnistamista ja hallintaa varten.

Kun ollaan riskienhallinnassa, ollaan kansalaisten peruspalvelujen ja turvallisuuden turvaamisen ytimessä.

Olavi Ala-Nissilä

Olavi Ala-Nissilä

Olavi Ala-Nissilä on KHT-tilintarkastaja, Senior Advisor ja entinen Euroopan Tilintarkastustuomioistumen jäsen.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt