LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen koulutuksen kehityksestä huolta

Taloudelliset resurssit, byrokratia ja koulutustarjonnan laajuus herättävät huolta.

Reserviupseeriliitto on huolissaan puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) antamalle tavoitteelle laatia selvitys vapaaehtoiseen maanpuolustukseen kuuluvan sotilaallisen koulutuksen organisoinnista osaksi puolustusvoimia. Samalla tehtäviä osin hoitaneen maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n roolia kehitettäisiin sotilaallisia valmiuksia sekä varautumis- ja turvallisuuskoulutusta antavana organisaationa.

– On tärkeää, että vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta kehitetään. Itsestään selvää on, että tällöin puolustusvalmiuden parantaminen on keskiössä. Samalla on kuitenkin varmistettava, että reserviläisten vapaaehtoisuus hyödynnetään mahdollisimman hyvin ja ettei sijoittamattoman reservin kouluttautumismahdollisuuksia ja varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen kehittämistä unohdeta, sanoo liiton puheenjohtaja Mikko Halkilahti tiedotteessa.

Reserviupseeriliiton tekemän sisäisen kyselyn mukaan huoli taloudellisten resurssien riittävyydestä, byrokratian kasvusta sekä mahdollisesti supistuvasta koulutustarjonnasta nousee voimakkaasti esiin, mikäli sotilaallinen koulutus siirretään MPK:lta kokonaan puolustusvoimille. Myöskään MPK:n aseman parantumiseen varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen antajana ei uskota erityisen vahvasti.

– Vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta on kehitettävä vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Tärkeää on, että vapaaehtoisen koulutuksen todellisia toimijoita ja asiantuntijoita, aktiivireserviläisiä ja keskeisiä reservijärjestöjä, kuullaan aidosti koulutusta kehitettäessä, sanoo Reserviupseeriliiton liittovaltuuston puheenjohtaja Markus Lassheikki.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt