Reserviläisliitto suuntaisi lisävaroja erityisesti kertausharjoituskoulutukseen. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Reserviläisliitto vaatii: Kaksi pataljoonaa joka maakuntaan

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö vaatii koko maan kattavan puolustusjärjestelmän ylläpitämistä myös tulevalla vaalikaudella.

Reserviläisliitto julkaisi perjantaina ensi kevään eduskuntavaaleihin liittyvät vaalitavoitteensa. Liitto tehostaisi erityisesti paikallispuolustusta sekä yhteiskunnan yleistä toimintakykyä poikkeusoloissa.

Reserviläisliitto kiinnittää ohjelmassaan huomioita muuttuneeseen sodankuvaan ja muun muassa hybridisodankäynnin uhkaan. Puolustusvoimien paikallispataljoonien määrän lisäämistä esitetään niin, että niitä olisi vähintään kaksi jokaisessa maakunnassa.

Lisäksi Reserviläisliitto vaatii viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyön tehostamista poikkeusoloissa.

Ensiaskeleena esitetään kansallisen varaamisrekisterin perustamista, johon kirjattaisiin eri tahojen tekemät henkilövaraukset ja jonka avulla tarjottaisiin poikkeusoloihin liittyvä tehtäviä niille reserviläisille, joiden sijoitus Puolustusvoimien sodan ajan joukoissa on purkautumassa.

Suurhankkeille erillisrahoitus

Reserviläisliitto vaatii puolustusbudjetin kasvattamista niin, että vuosittainen nousu kattaa vähintään kiinteiden kulujen kasvun sekä yleisen indeksikehityksen.

Merivoimien Laivue 2020 ja Ilmavoimien HX-hankintojen aiheuttamat kustannukset tulee kattaa erillisrahoituksella.

Lisävaroja Reserviläisliitto suuntaisi erityisesti kertausharjoituskoulutukseen, jota se esittää lisättäväksi noin kolmanneksella 28 000 reserviläiseen vuositasolla. Vasta tämän myötä jokainen reserviläinen pääsisi kertaamaan vähintään kerran sijoitusaikanaan.

Liitto vaatii myös lisäpanostusta reserviläisen vapaaehtoiskoulutukseen ja -toimintaan.

Puolustusvoimien Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä tilaamissa, lähinnä sijoitetuille reserviläisille tarkoitetussa, vapaaehtoisissa harjoituksissa tulee kouluttaa vähintään 10 000 reserviläistä vuodessa.

Lisäksi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämän sotilaallisia valmiuksia ylläpitävän koulutuksen piiriin on saatava 25 000 reserviläistä vuositasolla.

Reserviläisliitto vaatii myös, että reserviläisjärjestöjen kanssa tehdään jatkossa vuosittaiset tulossopimukset, joissa asetetaan tavoitteet ja määritellään taloudellinen tuki järjestöjen reserviläisten kenttäkelpoisuutta ja suomalaisten maanpuolustustahtoa ylläpitävälle toiminnalle.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt