X
SULJE MAINOS
Seuraava kansainvälinen Pisa-tutkimus on edessä keväällä 2022. LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

Rehtorit LM:lle: Oppimistaso laskee – ”Tavalliset suomen kielen sanat hukassa”

Yksikään rehtori ei arvioinut oppisen tason olevan nousussa.

Lännen Median yhteistyössä Suomen Rehtoreiden kanssa toteuttamaan kyselyyn vastanneista rehtoreista 60 prosenttia arvioi, että oppimisen taso on heikompi kuin edellisen Pisa-tutkimuksen aikaan 2018. Seuraava kansainvälinen Pisa-tutkimus on edessä keväällä 2022.

Vastanneista rehtoreista 24 prosenttia arvioi oppimisen tason olevan ennallaan ja 16 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa. Yksikään vastaajista ei arvioinut tason olevan nousussa.

Kyselyyn vastasi 25 rehtoria eri yläkouluista ja yhtenäiskouluista ympäri Suomea. Vaikka otanta rehtorikunnasta ei ole kattava, vastauksista piirtyy selkeä kuva rehtorien kokemista ongelmista. Yhteensä 7.–9.-luokkalaisten yläkouluja ja 1.–9.-luokkalaisten yhtenäiskouluja on noin 700 koko maassa.

Rehtorien vastauksissa toistuvat inkluusion tuomat ongelmat oppimiseen. Inkluusio tarkoittaa periaatetta, jossa erityistäkin tukea tarvitsevia oppilaita opetetaan samassa luokassa muiden kanssa.

– Inkluusio ei toimi ilman resursseja. Jotta voisimme vastata oppilaiden moninaisiin oppimisen haasteisiin, tarvittaisiin erilaisia pienryhmiä, sanoo Kajaanin keskuskoulun rehtori Erna Huhtala LM:lle.

Muita usein mainittuja ongelmia ovat suuret ryhmäkoot ja pula pätevistä opettajista.

Joidenkin vanhempien suhtautuminen kouluun ja oppimiseen muuttunut välinpitämättömäksi. Osa oppilaista ei ole valmis näkemään vaivaa oppimisen eteen.

Opetussuunnitelmassa pitäisi palata perusasioihin. Erilaisten raporttien ja kaavakkeiden täyttäminen vie rehtorien mukaan kohtuuttoman osan työajasta. Se vaikeuttaa opettamista ja oppimista.

Rehtorit näkevät kehityksen taustalla lukemisen vähenemisen ja oppilaiden sekä vanhempien kännykän käytön lisääntymisen.

”Lukutaito laskee katastrofaalisesti. Tavalliset suomen kielen sanat ovat hukassa. Lisäksi tuntuu, että matematiikassa ei osata perusasioita kuten kertotaulu, kun tullaan yläkouluun”, eräs rehtori toteaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt