Korona-ajan ohjeistusta asiakkaille ravintola Zillassa Vantaan Tikkurilassa 2. maaliskuuta 2021. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Hallitukselle moitteet poikkeusoloista, ravintolat voidaan sulkea

Valiokunta huomauttaa, että ravintoloiden sulkemisesta poikkeusoloissa päättää eduskunta eikä hallitus.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan lain säätämiselle ravintoloiden väliaikaisesta sulkemisesta ei ole perustuslaista johtuvaa estettä.

Perustuslakivaliokunta sai lausuntonsa valmiiksi tänään keskiviikkona. Valiokunnan lausunto on yksimielinen.

Lausunnossaan perustuslakivaliokunta arvostelee Sanna Marinin (sd.) hallitusta kuitenkin siitä, että se julisti poikkeusolot turhaan.

Ravintoloiden väliaikainen sulkeminen tehdään perustuslain 23. pykälän (perusoikeudet poikkeusoloissa) turvin. Valiokunta toteaa, että pykälää on mahdollista soveltaa ilman poikkeusolojen toteamistakin. Se kiinnittää huomiota myös siihen, että ravintoloiden sulkemisesta poikkeusoloissa päättää eduskunta eikä hallitus.

– Nyt käsillä on tilanne, jossa eduskunta ylimpänä valtioelimenä ja lainsäädäntövallan käyttäjänä on säätämässä lailla ravintoloiden sulkemisesta poikkeusoloissa. Kun kyse ei ole valmiuslain kaltaisesta säädösvallan delegoimisesta valtioneuvostolle, erilliselle tasavallan presidentin myötävaikutuksenkin sisältävälle poikkeusolojen julistamiselle ei ole oikeudellista tarvetta tai perusteitakaan tämän esityksen antamisen kannalta, valiokunta katsoo lausunnossaan.

Marinin hallitus on esittänyt, että ravintolat suljetaan kolmeksi viikoksi leviämis- ja kiihtymisvaiheen alueilla. Ravintoloiden sulku alkaisi ensi maanantaina 8. maaliskuuta ja päättyisi sunnuntaina 28. maaliskuuta. Sulku ei koskisi ulosmyyntiä eikä henkilöstöravintoloita tai vanhainkotien ruokaloita.

Varsinaisen mietinnön asiasta tekee talousvaliokunta. Lopullisen päätöksen lain voimaantulosta tekee eduskunnan täysistunto.

Artikkelia korjattu 3.3.2021 kello 17.26: Valiokunta sai lausuntonsa valmiiksi keskiviikkona, ei torstaina.

Artikkelia laajennettu ja otsikko muutettu 3.3.201 kello 19.24: Lisätty maininta siitä, että valiokunta pitää poikkeusolojen toteamista tarpeettomana.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt