Asiakkaat jonottivat ravintola Ihkuun Levin hiihtokeskuksessa Kittilässä 20. marraskuuta. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Ravintoloiden sulkemiselle ei alan mielestä perusteita

Tammi- ja helmikuu ovat alan yhdistyksen mukaan erittäin vaikeita ilman uusia rajoitustoimiakin.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n mielestä ravintoloiden sulkemiselle ei ole oikeudellisia eikä asiallisia perusteita. Hallituksen on julkisuudessa kerrottu pohtivan ravintoloiden sulkemista koronaviruksen takia.

MaRan mukaan sen jäsenravintolat ovat estäneet koronaviruksen leviämistä tehokkaalla omavalvonnalla. MaRa on laatinut jäsenravintoloilleen omavalvontaohjeen, jonka perusteella ravintolat ovat laatineet omavalvontansa.

– Jäsenravintolat ovat tehneet vaikuttavaa omavalvontaa, minkä vuoksi koronavirus ei ole levinnyt ravintoloista. Myös joukkoaltistumisia on vähän, ja nekin ovat vain harvoin johtaneet tartuntoihin, mikä on osoituksena toimivasta omavalvonnasta, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi kertoo tiedotteessa.

Julkisuudessa on käsitelty muutamien yöravintolayritysten toimintaa, ja niiden toiminnan perusteella on Lapin mukaan luotu virheellinen kuva ravintola-alan toiminnasta.

– Jos aluehallintovirastot toteavat tarkastuksissaan, että jokin ravintola ei noudata viruksen leviämisen estämiseksi säädettyä lainsäädäntöä, kehotan viranomaisia käyttämään oikeuttaan sulkea ravintola enintään kuukaudeksi. Tämä on paljon oikeudenmukaisempaa kuin kohdistaa vielä ankarampia rajoitustoimia kaikkiin yli 10 000 ravintolayritykseen ja niiden 77 000 työntekijään, Lappi toteaa.

Hän muistuttaa eduskunnan perustuslakivaliokunnan todenneen korona-ajan lainsäädäntöä käsitellessään, että rajoitustoimien tulee olla oikeasuhtaisia ja välttämättömiä tavoitteiden saavuttamiseksi.

– Ravintoloiden sulkeminen on erittäin järeä toimi. Se puuttuu perustuslailla turvattuihin elinkeinovapauteen, omaisuudensuojaan ja työntekijöiden oikeuteen työhön. Kun Hybridistrategian seuranta -tilannearvioraportti osoittaa kiistattomasti sen, että ravintoloihin on voitu liittää vain yksittäisiä tartuntoja, on selvää, ettei koko ravintolatoimialan sulkeminen ole perustuslain mukaista. Koronaviruksen torjuminen edellyttää kuitenkin sitä, että jokainen ravintolayritys ja asiakas toimivat vastuullisesti ja noudattavat lainsäädäntöä, Lappi huomauttaa.

Ravintoloiden ja niiden työntekijöiden asema on hänen mukaansa muutenkin tukala pitkään jatkuneiden rajoitustoimien, asiakkaiden varovaisuuden ja heikosti sujuneen pikkujoulukauden vuoksi.

– Noin 60 prosentilla pikkujouluja järjestäneistä ruokaravintolaravintoloista, pubeista ja yökerhoista pikkujoulumyynti aleni vähintään 80 prosentilla. Ruokaravintoloista 20 prosenttia sekä pubeista ja yökerhoista 28 prosenttia arvioi olevansa konkurssiuhan alla toukokuussa. Tammi- ja helmikuu tulevat olemaan ravintoloille erittäin vaikeita ilman uusia rajoitustoimiakin. Kun konkurssilain velallisia suojaava säännös muuttuu helmikuun alussa, useat matkailu- ja ravintola-alan yritykset joutuvat velkojien armoille. Tähän tilanteeseen ravintoloiden sulkeminen sopisi erittäin huonosti, Lappi painottaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt