Valtiokonttori Helsingissä. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Ravintolat ja yritykset voivat saada sulkemiskorvausta

Kustannustuen ja sulkemiskorvauksen haut aukeavat yrityksille huhti-toukokuussa.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia koronaepidemian vuoksi.

Sulkemiskorvausta voivat hakea mikro- ja pienyritykset, joiden asiakastilat on suljettu lain tai viranomaisen määräyksestä. Kustannustuen kolmas hakukierros avautuu 27.4. ja sulkemiskorvauksen 12.5. Yritykset voivat hakea molempia tukia Valtiokonttorista.

Tasavallan presidentti vahvisti kustannustukilain muutokset perjantaina, ja laki tulee voimaan ensi maanantaina.

– Olemme päivittäneet kustannustuen vastaamaan tämän hetken tarpeisiin. Se ottaa nyt paremmin huomioon sekä pienet että suuret yritykset. Lisäksi saamme työkalupakkiin korvauksen pienille yrityksille, jotka viranomaiset ovat sulkeneet koronan vuoksi. Valmistelemme parhaillaan myös suurten yritysten sulkemiskorvausta ja tapahtumatakuuta, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.).

– Valtiokonttorilla on kokemusta kustannustuen maksatuksesta jo kahdelta aiemmalta kierrokselta. Saamamme asiakaspalautteen perusteella olemme onnistuneet tehtävässä hyvin. Sen vuoksi otamme mielellämme tehtäväksemme kolmannen kustannustuen lisäksi myös uuden sulkemiskorvauksen maksatuksen, sanoo toimialajohtaja Jyri Tapper Valtiokonttorista.

Kustannustukea yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut

Kustannustuen kolmas hakukierros on suunnattu yrityksille, joiden liikevaihto on koronapandemian vuoksi pudonnut yli 30 prosenttia tukikaudella 1.11.2020–28.2.2021, kun sitä verrataan pääsääntöisesti vastaavaan ajankohtaan vuosina 2019–2020.

Kaikkien toimialojen yritykset voivat hakea kustannustukea. Valtioneuvosto antaa huhtikuussa asetuksen toimialoista, jotka voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja.

Näitä ovat toimialat, joiden liikevaihto on laskenut vähintään kymmenen prosenttia tukikaudella. Jos yritys ei kuulu asetuksessa määriteltyyn toimialaan, sen on perusteltava erikseen liikevaihdon lasku koronan takia.

Kustannustuki on korvaus yrityksen joustamattomista kustannuksista ja palkkamenoista, mutta sillä ei korvata liikevaihdon laskemista. Lisäksi työnantajan sivukuluista, kuten sosiaaliturvamaksuista ja työterveyskustannuksista, voidaan jatkossa korvata tietty osuus.

Yksinyrittäjät hakevat tukea jatkossa Valtiokonttorista

Kustannustukea maksetaan yrityksille vähintään 2 000 euroa, jos tukiehdot täyttyvät. Tukea myönnetään yritysten liikevaihdon laskun ja toteutuneiden kustannusten mukaan.

Jotta yritys voisi hakea kustannustukea, sillä täytyy olla Y-tunnus. Vaatimuksena on myös, että yrityksellä on tukikaudella hyväksyttäviä kustannuksia vähintään 2 000 euroa.

Tuen enimmäismäärä kasvaa, mikä puolestaan vastaa erityisesti isojen yritysten tarpeisiin. Yritys voi saada tukea miljoona euroa, kun aiemmilla hakukierroksilla yläraja on ollut 500 000 euroa.

Saannissa myös sulkemiskorvausta

Yrityksille maksetaan korvaus, jos niiden toimitilat on lain tai viranomaismääräyksen johdosta pidettävä suljettuina koronavirusepidemian vuoksi. Uusi sulkemiskorvaus koskee pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä, joissa on enintään 49 työntekijää. Suljetut yritykset voivat hakea myös kustannustukea.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan suurempien yritysten sulkemiskorvaus on valmistelussa. Ministeriö neuvottelee parhaillaan Euroopan komission kanssa suurten yritysten tuen ehdoista ja enimmäismäärästä.

Sulkemiskorvaus koskee ravintoloita ja muita ravitsemisyrityksiä, jotka on suljettu tilapäisesti asiakkailta majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetulla lailla. Ruoan noutomyynti on kuitenkin sallittua. Korvaus lasketaan sen toiminnan osalta, jota sulkeminen koskee.

Korvausta voidaan maksaa myös yrityksille, jotka kunta tai aluehallintovirasto on määrännyt suljettavaksi tartuntatautilain nojalla. Näitä ovat esimerkiksi liikunta- ja urheilutilat ja kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät sekä sisäleikkipuistot.

Korvaus maksetaan yrityksille siltä ajalta, jonka ne ovat suljettuina. Jos yritysten asiakasmäärää on rajoitettu, mutta niitä ei ole suljettu kokonaan, ne eivät ole sulkemiskorvauksen piirissä.

Sulkemiskorvaus perustuu yrityksen kuluihin helmikuussa 2021 sekä ilmoitukseen siitä, kuinka suurta osaa liiketoiminnasta sulkeminen koskee. Palkkakuluista korvataan sata prosenttia ja muista kuluista, kuten vuokrakuluista, 70 prosenttia.

Sekä kustannustuen että sulkemiskorvauksen määrässä otetaan huomioon aiemmin myönnetyt koronatuet. Tukien enimmäismäärä ei saa ylittää 1,8 miljoonaa euroa EU:n valtiontukisääntöjen mukaan.

Kustannustuen haku on käynnissä 23. kesäkuuta saakka. Sulkemiskorvausta on haettava neljän kuukauden sisällä sen kalenterikuukauden päättymisestä, jona velvollisuus pitää toimitilat suljettuina päättyi.

Kolmannelle hakukierrokselle ja sulkemiskorvaukseen on varattu rahaa yhteensä 356 miljoonaa euroa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt