X
SULJE MAINOS
Ihmisiä terassilla Helsingissä 21. heinäkuuta. LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

Ravintola-ala vaatii rajoituksista täysimääräisiä korvauksia

Elinkeinotoimintaa ei voi rajoittaa sillä perusteella, että jotkut jättävät vapaaehtoisesti ottamatta rokotteen, sanoo MaRa.

Hallitus päätti tänään, että Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Kymenlaakson sekä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten ravintoloiden on lopetettava anniskelu kello 22 ja suljettava ovensa kello 23. Tanssiminen ja karaoke ovat kiellettyjä. Asiakaspaikkarajoitukset ulotetaan koskemaan myös terasseja.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry huomauttaa, että eduskunta on useita kertoja koronakriisin aikana edellyttänyt, että valtioneuvoston on viipymättä kumottava rajoitukset, kun ne eivät ole oikeasuhtaisia ja välttämättömiä, mutta nyt valtioneuvosto vieläpä kiristää niitä.

MaRan toimitusjohtaja Timo Lapin mukaan hallituksen päätös sysää ravintola-alan yrittäjät ja työntekijät yhä syvempään kriisiin.

– Valtioneuvosto ei huomioi päätöksessään rokotusten etenemistä ja sairaanhoidon kapasiteetin riittävyyttä. Elinkeinotoimintaa ei voi rajoittaa sillä perusteella, että jotkut jättävät vapaaehtoisesti ottamatta rokotteen. Alan yritykset ovat voimattomia valtioneuvoston päätösten edessä, koska mitään oikeusturvakeinoja ei ole olemassa. Yöjuhliminen siirtyy kokonaan puistoihin, muille julkisille paikoille ja yksityistilaisuuksiin, mutta valtioneuvosto ummistaa tältä silmänsä, hän sanoo.

– Samanlainen vaikutus on myös terassien asiakaspaikkarajoituksilla. Valtioneuvoston tulee valmistella uusi kustannustukilakiesitys viipymättä, Lappi vaatii.

Rajoitustoimien tarkoituksena on ehkäistä koronaviruksesta aiheutuvia vakavia tautitapauksia ja kuolemia. Vaikka helpommin tarttuva deltavariantti on aiheuttanut tartuntojen kasvun, tehosairaanhoito ei ole Lapin mukaan ylikuormittunut eivätkä kuolemantapaukset ole juurikaan lisääntyneet. Esimerkiksi Pirkanmaalla tehohoidossa on neljä henkilöä, Uudellamaalla kolme ja Varsinais-Suomessa yksi. Kymenlaaksossa ei ole ainuttakaan.

– Näyttää siltä, että valtioneuvosto tuijottaa vain ilmaantuvuuslukuja eikä rokotusten etenemisellä eikä tehosairaanhoidon vähäisyydellä ole merkitystä. Tiistain Helsingin Sanomien mukaan HUS-alueella yli 70 prosenttia sairaalapotilaista on rokottamattomia ja kaikki alle 40-vuotiaat potilaat ovat rokottamattomia. Elinkeinotoiminnan rajoituksia ei voida perustella sillä, että osa kansalaisista jättää vapaaehtoisesti rokotteen ottamatta ilman lääketieteellistä perustetta ja joutuu sen takia sairaalaan.

Lapin mielestä hallitus ei ole koronakriisin aikana ottanut riittävästi huomioon rajoitustoimista yrittäjille ja työntekijöille aiheutuvia ongelmia.

– Hallituksen kokoonpano huomioon ottaen ymmärrän, että yritysten menestyminen ei ole tämän hallituksen ydinkysymyksiä. Sitä en kuitenkaan ymmärrä, että hallitus ei välitä työntekijöille ja heidän perheilleen rajoitustoimista aiheutuvista taloudellisista ja henkisistä ongelmista. Toimiala on menettänyt koronakriisin ja rajoitustoimien takia tuhansia työntekijöitä. Toimialan työvoimapula on pitkäaikainen ja estää alan kasvua kriisin jälkeen, Lappi toteaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt