Perustuslakivaliokunta ratkaisee, miten turvallissuusselvitykset toteutetaan käytännössä. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Ratkaisu kiistaan: tietosuojavaltuutettu hankkii turvallisuusselvitykset

Perustuslakivaliokunta ryhtyy rakentamaan lopullista mallia turvallisuusselvityksistä.

Verkkouutisten saamien tietojen mukaan eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsenille tehtävistä turvallisuusselvityksistä on löytynyt ratkaisu. Epävarmuutta on vielä siitä, onko jokainen eduskuntaryhmä ratkaisun takana.

Ratkaisu rakentuu sille, että laajan turvallisuusselvityksen tiedusteluvalvontavaliokunnan jäseneksi pyrkivästä kansanedustajasta hankkisi tietosuojavaltuutettu. Perustuslakivaliokunta lähtee seuraavaksi hakemaan lopullista mallia, miten turvallisuusselvitys käytännössä toteutetaan.

Perustuslakivaliokunta laatii mietinnön eduskunnan työjärjestystä koskevasta puhemiesneuvoston ehdotuksesta, johon tiedusteluvalvontavaliokunnan perustaminen sisältyy.

Puhemiesneuvosto ehdotti alunperin, että eduskunnan puhemies hankkisi tiedusteluvalvontavaliokunnan jäseniksi ehdotetuista kansanedustajista laajat turvallisuusselvitykset. Laajan turvallisuusselvityksen laatii lain mukaan suojelupoliisi.

SDP ja vasemmistoliitto ryhtyivät vastustamaan sitä, että suojelupoliisi laatisi turvallisuusselvitykset tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsenistä, jotka valitaan valvomaan suojelupoliisin toimintaa. Myös perustuslakiasiantuntijat ovat pitäneet ongelmallisena turvallisuusselvitysten tekemistä kansanedustajille. Hallituspuolueet ovat puolestaan halunneet pitää kiinni turvallisuusselvityksistä, jotta valiokunnassa voidaan käsitellä luottamuksellisisia tietoja.

Asiaan on haettu ratkaisua tiedustelulakien parlamentaarisen seurantaryhmän puheenjohtajan Tapani Töllin (kesk.) johdolla.

Tölli ei vielä keskiviikkoiltana vahvistanut parlamentaarisen sovun löytymistä. Asiaa on tarkoitus käsitellä perustuslakivaliokunnan kokouksessa huomenna torstaina ja perjantaina. Tölli on perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja ja hallintovaliokunnan jäsen.

Eduskunnan hallintovaliokunta antoi tänään yksimielisen lausunnon eduskunnan työjärjestyksen ja virkamiehistä annetun lain muuttamisesta.

Hallintovaliokunta piti välttämättömänä turvallisuusselvityksen tekemistä, mutta nosti vaihtoehdoksi, että tietosuojavaltuutettu hankkisi valiokunnan jäseneksi pyrkivästä luotettavuutta koskevat tiedot tämän pyynnöstä.

Lue myös:

”Turvallisuusselvitys tiedusteluvaliokunnan jäsenistä välttämätön”

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt