Ruotsin ilmavoimien JAS Gripen -hävittäjiä harjoituksessa. / LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Raportti: Ruotsiin voi kohdistua sotilaallinen hyökkäys

Venäjän ja Kiinan toimet ovat sotilastiedustelun mukaan koordinoituja ja kattavia.

Ruotsiin kohdistuvien uhkien kirjo on maan sotilastiedustelun tuoreen raportin mukaan aiempaa monimuotoisempi ja laajempi. Sotilaallisen toiminnan Ruotsin lähialueilla kerrotaan lisääntyneen entisestään. Uhattuina ovat paitsi maan puolustuskyky, myös hyvinvointi ja demokratia, raportti varoittaa.

– Ruotsiin kohdistuva uhkakuva on nyt yhtä aikaa poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen – ei ”joko tai”, sotilastiedustelu- ja turvallisuuspalvelu Mustin päällikkö, kenraalimajuri Lena Hallin kirjoittaa.

– Kyse on ulkoisista uhista, jotka heijastuvat myös sisäiseen turvallisuuteen, hän toteaa.

Erilaisia hybridivaikuttamisen muotoja sekä salassa tapahtuvaa ja kiistettävissä olevaa toimintaa on esiintynyt Hallinin mukaan viimeisen vuoden aikana aiempaa enemmän. Vieraat valtiot, kuten Venäjä ja Kiina hyödyntävät hänen mukaansa erittäin kattavaa ja taitavasti koordinoitua keinovalikoimaa intressiensä edistämiseksi.

Päämääränä lamauttaminen

Ruotsin turvallisuuden horjuttamiseen pyrkivät valtiolliset toimijat eivät raportin mukaan tee minkäänlaista eroa siviili- ja sotilaskohteiden eivätkä julkisen ja yksityisen välillä. Ne pyrkivät hyödyntämään avoimen ja digitaalisen yhteiskunnan haavoittuvuuksia, kuten aukkoja lainsäädännössä tai eri toimijoiden välisessä työnjaossa.

– Sotilaallista hyökkäystä Ruotsia vastaan ei voida sulkea pois, ja tämä uhkakuva on puolustusvoimien näkökulmasta mitoituksen lähtökohta. Ruotsiin kohdistuvat sotilaalliset tai poliittiset uhat eivät korvaudu maan talouteen, teknologiaan ja infrastruktuuriin kohdistuvilla uhilla, raportti painottaa.

Uhkien kirjo voi siis olla kokonaisuudessaan ajankohtainen yhtä aikaa. Uhat eivät myöskään ole lineaarisia, vaan monet niistä voivat esiintyä konfliktin koko skaalassa rauhan ajasta kriisin kautta sotaan. Instrumentit ulottuvat kyberiskuista vaikuttamisoperaatioihin, taloudellisen riippuvuuden hyödyntämiseen ja voimankäyttöön.

Siihen, mitä parhaillaan tapahtuu, on raportin mukaan tärkeää suhtautua vakavasti, koska heijastusvaikutukset saattavat olla kohtalokkaita.

– Vieraan vallan toimet tässä ja nyt saattavat muodostaa merkittävän uhan toimintavapaudellemme kriisin tai sodan tullen. Haetaan esimerkiksi jalansijaa yhteiskunnan kannalta kriittisestä digitaalisesta infrasta, joka halutaan kyetä lamauttamaan, jos sen katsotaan palvelevan poliittista painostamista rauhan oloissa, henkisen kriisinsietokyvyn horjuttamista kriisissä tai kokonaismaanpuolustuksemme vahingoittamista sodassa, raportti varoittaa.

Vastustaja saattaa raportin mukaan turvautua voimakeinoihin jo rauhan aikana, kuten useat tiedustelupalveluihin yhdistetyt, eurooppalaisella maaperällä toteuttamat murhat ja murhayritykset osoittavat.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt