Euroopan komission linjauksen mukaan Euroopan tulevaisuudelle ja kilpailukyvylle keskeistä on elinkeinoelämä, joka kukoistaa hyvien liikenneyhteyksien vallitessa. LEHTIKUVA/MARTTI KAINULAINEN

Raportti Jäämeren radasta viivästyy

Saamelaiskäräjät ovat pyytäneet neuvotteluja selvitysluonnoksesta.

Jäämeren ratalinjausta Kirkkoniemeen selvittäneen työryhmän toimikausi päättyy tänään perjantaina. Loppuraportti julkaistaan kuitenkin vasta tammikuussa.

Raportin julkaiseminen on viivästynyt, koska Saamelaiskäräjät ovat pyytäneet saamelaiskäräjälain yhdeksännen pykälän mukaisia neuvotteluja selvitysluonnoksesta. Saamelaiskäräjien ja liikenne- ja viestintäministeriön väliset neuvottelut käydään 21. joulukuuta.

Saamelainen parlamentaarinen neuvosto vaati lausunnossaan viime toukokuussa, että Saamelaiskäräjät saavat täydelliset tiedot ja konsultoinnin suunnitellusta Jäämeren ratahankkeesta.

Neuvoston mukaan hanketta ei toteuteta asianmukaisesti, jollei hankkeen ekologisia, kulttuurisia, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia saamelaisiin ja saamelaiskulttuuriin selvitetä siten, että myös niin sanottu nolla-vaihtoehto selvitetään.

Neuvosto katsoi lisäksi, ettei Jäämeren ratahankkeen edistäminen ole tapahtunut asianmukaisesti saamelaisia päätöksenteossa kuullen ja siihen osallistaen. Neuvosto vaati, että valtiot hankkivat Jäämeren ratahankkeelleen vapaan, tietoon perustuvan ennakkosuostumuksen saamelaisilta oikeudenomistajilta.

Kyseessä on alustava selvitys eli päätöstä radan toteuttamisesta tai ratalinjauksen valitsemisesta ei ole Suomessa tai Norjassa tehty. Jäämeren radan etenemistä selvittänyt työryhmä kokoontui viimeisen kerran 27. marraskuuta Helsingissä.

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti toukokuussa Suomen ja Norjan välisen työryhmän selvittämään Kirkkoniemen ratalinjauksen keskeisiä kysymyksiä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt