Raportin mukaan päätöksentekoon osallistuvat eniten korkeasti koulutetut ja hyvätuloiset

Kalevi Sorsa-säätiön raportin mukaan suomalaisen demokratian suurin ongelma on poliittisen osallistumisen jakautuminen epätasaisesti.

Suomalaisen demokratian suurin ongelma on poliittisen osallistumisen epätasainen jakautuminen eri ryhmien välillä, arvioi valtiotieteen tohtori Merja Jutila Roon raportissaan Kenen Demokratia? Miten edustuksellinen demokratia saadaan toimimaan nykyajassa.

Kalevi Sorsa -säätiön julkaisema raportti löytyy tästä.

Sen mukaan perinteisiä vaikutuskanavia hyödyntävät ahkerimmin ”politiikasta paljon tietävät, korkeasti koulutetut ja hyvätuloiset”. Nuoret, ammattikoulutetut, työttömät ja työväestö jättävät taas helposti osallistumatta.

Vinoutuma ei Jutila Roonin mukaankorjaannu pelkästään osallistumistapoja monipuolistamalla, sillä myös uusia vaikuttamisen kanavia hyödyntävät ahkerimmin hyväosaiset.

– Liikkeelle olisikin lähdettävä edustuksellisen demokratian vahvistamisesta laajemman osallistumisen kautta, hän sanoo Kalevi Sorsa -säätiön tiedotteessa.

Toimenpiteitä tulisi tutkijan mukaan kohdentaa erityisesti nuoriin alentamalla äänestysikää ja lisäämällä demokratiakasvatusta. Mitä aikaisemmin nuoret oppivat osallistumaan ja vaikuttamaan, sitä todennäköisemmin he osallistuvat myös myöhemmin.

Opintoja tulisi raportin perusteella uudistaa siten, että nuoret saisivat yhtä hyvät valmiudet osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon koulutustaustasta riippumatta. Tällä hetkellä erot poliittisessa aktiivisuudessa ja kiinnostuksessa esimerkiksi korkeakoulutettujen ja ammattikoulutuksen saaneiden välillä ovat Merja Jutila Roonin mukaan räikeitä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt