Helsingin keskustakirjasto Oodin rakennustyömaa marraskuun lopulla. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Rakentamisen ennustetaan hidastuvan Euroopassa

Ensi vuonna asuntorakentaminen vähenee viidessä maassa: Ruotsissa, Ranskassa, Norjassa, Suomessa ja Sveitsissä.

Euroopan maista koostuva rakennusmarkkinoiden asiantuntijaverkosto Euroconstruct ennakoi rakentamisen kasvun jatkuvan Euroopassa, mutta hidastuvana.

Nopein kasvuvuosi oli 2017, jolloin rakentaminen kasvoi 4 prosenttia. Kasvua oli kaikissa maissa ja kaikilla pääsektoreilla.

Ennustejaksolla 2019–2021 rakentamisen kasvu hidastuu keskimäärin 1,5 prosentin vuosivauhtiin. Lähivuosina rakentamisen kehitysnäkymät maittain kuitenkin vaihtelevat, ja osassa maista rakentamisen ennakoidaan kääntyvän miinukselle.

Uusien asuntojen rakentaminen on kasvanut reippaasti vuoden 2015 jälkeen. Asuntorakentamista Euroopassa on vauhdittanut elvytyksen vauhdittama hyvä talous- ja työllisyyskasvu sekä matalat korot. Kasvua vuosina 2016–2018 on syntynyt 27 prosenttia. Suomessa vastaava kasvu on ollut 38 prosenttia.

Euroopassa asuinrakentamisen määrä kasvaa ennusteen mukaan tänä vuonna 5,5 prosenttia. Ainoa miinukselle menevä maa on Norja. Ensi vuonna asuntorakentaminen vähenee viidessä maassa, Ruotsissa, Ranskassa, Norjassa, Suomessa ja Sveitsissä.

Asuntorakentamisen nopea kasvu pysähtyy ensi vuonna koko Euroopan tasolla. Kasvun ennakoidaan kuitenkin jatkuvan vuosina 2020 ja 2021 keskisen Itä-Euroopan maissa, joissa uusien asuntojen tarve on edelleen suuri. Läntisen Euroopan maista nopean kasvun odotetaan jatkuvan Irlannissa, Tanskassa ja Portugalissa.

Suomessa Euroconstruct-verkoston jäsen on Forecon Oy. Markku Riihimäki ja Pekka Pajakkala Foreconilta näkevät ennusteessa riskejä. Rakentamisen hintojen ja kustannusten nousu, nousun jatkumisesta aiheutuva kapasiteettipula sekä talouskasvun hidastuminen ja korkojen nousu voivat heidän mukaansa olla tekijöitä, joka kääntävät rakentamisen miinukselle yhä useammassa maassa.

Näin on käynyt Norjassa ja Ruotsissa. Suomessakin hintojen nousu on heidän mukaansa yllättänyt ja kääntänyt yritysten tuloksia miinukselle ja osaltaan hillitsee rakentamista ensi vuonna.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt