Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell. LEHTIKUVA/RONI LEHTI

Rakennusteollisuus: Elvyttävät julkiset investoinnit liikkeelle

Rakennusala perää kehysriihestä alan yritysrahoitusta ja asuntotuotantoa vahvistavia päätöksiä.

Tällä hetkellä rakennusteollisuus ei voi hyödyntää esimerkiksi Finnveran rahoitusta ja takauksia.

– Käynnistämällä julkisia investointeja valtio voi elvyttää talouden kestokykyä ja nousua. Rakennusalan työllistävän vaikutuksen hyödyntäminen on erittäin tärkeää nyt, kun palvelusektori on lähes kokonaan pysähtynyt ja vientikysyntä hiipunut, toteaa Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell.

Hänen mukaansa hallituksen kehysriihestä ja kevään aikana tarvitaan vielä uusia päätöksiä, joilla maan taloudellinen toiminta ja teollisuus pidetään käynnissä ja elvyttävät toimet saadaan alkuun.

Aiempien talouskriisien negatiiviset vaikutukset esimerkiksi asuntotuotantoon ja -markkinoihin ovat olleet pitkäkestoisia. Asuntomarkkinoiden tukeminen kriisin yli on sekä kotitalouksien että kansantalouden kannalta tärkeää. Vapaarahoitteisen tuotannon turvaaminen on ensisijaista, sillä se vastaa yli kahta kolmasosaa asuntorakentamisesta.

– Kriisin pitkittyessä on riski, että osa pankeista rajoittaa merkittävästi vapaarahoitteisen asuntotuotannon ja taloyhtiöiden korjaushankkeiden rahoittamista tai asettavat ehtoja, joita rahoituksen hakijat eivät kykene täyttämään. Valtion tukitoimia tarvitaan, koska uusien asuntojen tarve ei ole kadonnut, ja korjaushankkeita on tarvetta käynnistää yhä enemmän eri puolilla Suomea, Randell arvioi.

Riittävän asuntotuotannon ja alan työllisyyden turvaamiseksi myös valtion tukemia vuokra-asuntoja on valmistauduttava suhdanteen heiketessä rakentamaan normaalitilannetta enemmän.

– Tuetun vuokra-asuntotuotannon ehtoja on syytä tarkistaa, jotta ne kannustavat useampia toimijoita rakennuttamaan asuntoja, ja aloittaa viipymättä tähän tilanteeseen parhaiten sopivien tuki- ja takausmallien valmistelu, Randell ehdottaa.

Hänen mukaansa valtion kannattaa nyt nopeasti käynnistää palvelu- ja infrarakentamishankkeita ja kannustaa myös kuntia sekä esimerkiksi kiinteistö- ja asuntoyhtiöitä toteuttamaan tarpeelliset hankkeensa.

– Rakentamisen ensimmäisestä elvytyspaketista tulee päättää jo tänä keväänä, jotta syksyllä päästään rakentamaan. Syksyn budjettiriihessä on sitten syytä päättää mittavasta jälleenrakentamisohjelmasta, jolla Suomi nousee uuteen kasvuun, Randell viestii hallitukselle.

Ilmastotavoitteiden kannalta tärkeitä isoja ratahankkeita ja väyläverkoston palvelutasoa korjaavia ja parantavia projekteja on käynnistysvalmiina.

– Tämä mahdollistaa nopeat elvytystoimet, Randell toteaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt