Työehtosopimukset ovat yleissitovia ja ne vaikuttavat noin 100 000 työntekijän työsuhteen ehtoihin. LEHTIKUVA/HANNA MATIKAINEN

Rakennusalalle saatiin tes-sopimukset

Rakennusteollisuus RT ja Rakennusliitto ovat päässeet sopuun työehtosopimuksista.

Molempien osapuolien mielestä on tärkeää, että yhteisymmärrys saavutettiin hyvissä ajoin ennen nykyisen sopimuskauden päättymistä ja työt jatkuvat poikkeusoloissa mahdollisimman häiriöttömästi.

Neuvottelutulos on kustannusvaikutuksiltaan yleisen linjan mukainen. 22 kuukauden mittaisen sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan kahdessa erässä: 1,6 prosentilla syyskuussa 2020 ja siitä vuoden kuluttua 1,3 prosentilla.

Koronan varjossa solmittu työehtosopimus sisältää erillisen kriisilausekkeen. Jos koronaepidemian taloudellisten seurauksien vuoksi työmarkkinoilla toteutetaan esimerkiksi yleisiä palkanalennuksia, työajan pidennyksiä tai muita työnantajien kustannuksia alentavia toimia, alalla toteutetaan vastaavat sopimusmuutokset kaikilla rakennusalan työehtosopimusaloilla.

Osapuolet sitoutuvat myös yhteiseen hankkeeseen alan tuottavuuden parantamiseksi. Samalla sovittiin, että urakointialoilla työnantaja voi tietyin ehdoin käyttää sähköisen kulunvalvonnan ja työajan seurannan tietoja palkanlaskentaan. Tämä sujuvoittaa palkanmaksua ja mahdollistaa työaikajoustojen käyttöönoton.

Uusi sopimuskausi on voimassa 1.5.2020–28.2.2022. Nyt saavutettu neuvottelutulos koskee kahdeksaa työehtosopimusalaa: rakennusalaa, maa- ja vesirakennusalaa, rakennustuoteteollisuutta, LVI-alaa, asfalttialaa, vedeneristysalaa, maalausalaa ja lattianpäällystysalaa.

Työehtosopimukset ovat yleissitovia ja ne vaikuttavat noin 100 000 työntekijän työsuhteen ehtoihin.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt