Kulttuurisektorin ja tapahtuma-alan henkilöstöstä noin puolet ja liikevaihdosta noin 70 prosenttia syntyy Uudellamaalla. LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

Rajoitukset kurittavat Uudenmaan taloutta

Majoitus- ja ravintola-ala sekä kulttuuri-, viihde- ja virkistyspalvelut ovat pudonneet rajusti Uudenmaalla.

Koronan vaikutukset ovat iskeneet Uudellamaalla erityisesti majoitus- ja ravintola-alaan sekä kulttuuri-, viihde- ja virkistyspalveluihin. Suomessa kulttuuri- ja tapahtumatoiminta keskittyy vahvasti Uudellemaalle. Kulttuurisektorin ja tapahtuma-alan henkilöstöstä noin puolet ja liikevaihdosta noin 70 prosenttia syntyy Uudellamaalla.

Uudellamaalla virkistyspalvelujen palkkasumma on pudonnut lähes 12 prosenttia helmikuussa 2021 verrattuna vuotta aiempaan ja muualla Suomessa vajaat 11 prosenttia.

Palkkasumma kuvaa työntekijöille maksettuja bruttopalkkoja. Virkistyspalvelut viittaavat kulttuuri-, viihde- ja virkistyspalveluihin, joita ovat esimerkiksi musiikki- ja teatteriesitykset, museotoiminta, vedonlyönti ja urheilu.

Palkkasummaltaan isommalla majoitus- ja ravintola-alalla palkkasumman kehitys on ollut samansuuntaista kuin virkistyspalveluissa, mutta Uudellamaalla vielä suurempaa. Uudellamaalla majoitus- ja ravintola-alojen palkkasumma on pienentynyt vuoden aikana 16,6 prosenttia ja muualla Suomessa alle puolet tästä eli 8,2 prosenttia.

Huhti-joulukuun 2020 palkkasummaa tarkasteltaessa voidaan havaita majoitus- ja ravintola-alan olleen suurin putoaja etenkin Uudellamaalla, jossa palkkasumma on pienentynyt 21,9 prosenttia. Muutos on selvästi enemmän kuin muualla Suomessa, missä vastaava vähennys on 14,3 prosenttia.

Virkistyspalveluissa Uudenmaan palkkasumman vähenemä on ollut pienempi, 11,2 prosenttia. Muualla Suomessa tämä luku on ollut hieman suurempi, 12,4 prosenttia Uudellamaalla muilla toimialoilla suuria putoajia vuonna 2020 ovat olleet etenkin logistiikan (13,3 %) ja tukipalveluiden (9,7 %) palkkasummat.

Majoitus- ja ravintola-alan sekä virkistyspalveluyritysten liikevaihto on vuonna 2020 pudonnut paljon, noin 30–50 prosenttia, kun verrataan edelliseen vuoteen Uudellamaalla ja muualla Suomessa.

Näiden toimialojen liikevaihdon suuruus on kuitenkin selvästi pienempi kuin suurimpien kaupan ja teollisuuden toimialojen, joissa pienempi suhteellinen pudotus merkitsee euromääräisesti suurempaa pudotusta.

Pienituloisten työllisten lukumäärä edelleen laskussa

Työllisten lukumäärä on jatkanut laskuaan. Yli tuhat euroa kuukaudessa ansaitsevia oli yli neljä prosenttia vähemmän helmikuussa 2021 kuin vuoden 2019 helmikuussa. Muualla maassa vastaava lasku on ollut hieman pienempää lähestyen kuitenkin kahden prosentin pudotusta.

Uudellamaalla yli 2 500 euroa kuukaudessa ansaitsevien työllisten määrä on helmikuussa 2021 noussut lähelle vuoden 2019 lukemia. Kuitenkin suhteellisesti tarkasteltuna Uudenmaan työllisten lukumäärän muutos on hieman aleneva ja selvästi muuta maata alhaisempi. Tätä selittää etenkin palveluiden ja rakentamisen heikkenevä kehitys.

Lomautus- ja työttömyysjaksojen selvät huiput ovat ajoittuneet vuoden 2020 maaliskuun loppupuolelta kesäkuulle. Tilanne on säilynyt melko maltillisena vuoden 2021 alun osalta. Uudellamaalla vuonna 2020 tilanne huononi lomautusten ja työttömyyden osalta etenkin suurimmissa kaupungeissa ja kunnissa.

Kelan työttömyysturvaa hakeneiden ravintola-alalla työskentelevien määrä on noussut erittäin paljon Uudellamaalla, kun verrataan vuoden 2020 tietoja edelliseen vuoteen. Se on ollut suurin yksittäinen ammattiryhmä työttömyysturvan hakijoissa.

Majoitus- ja ravintola-alan tilanne näyttäytyy vaihtelevana työttömyysturva- ja toimeentulohakemusten määrinä viiden suurimman toimialan mukaan tarkasteltuna, kun katsotaan tilannetta kunnittain ja verrataan vuosia 2019 ja 2020.

Työttömyysturva- ja toimeentulotukihakemusten määrien mukaan tarkasteltuna majoitus- ja ravintola-ala on korostunut ja kasvanut etenkin Hangossa, Porvoossa, Raaseporissa, Espoossa, Vantaalla ja Vihdissä. Virkistyksen toimiala ei missään kunnassa ole noussut viiden suurimman toimialan joukkoon.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt