Valtiovarainministeriön finanssineuvos Marja Paavonen (vasemmalta), ylijohtaja Mikko Spolander sekä finanssineuvos Jukka Railavo. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Rahaministeriö ennustaa lähes kolmen prosentin kasvua

Valtiovarainministeriö nosti ennustettaan ensi vuodelle ja laski tuleville vuosille.

Suomen talouden suhdannenousu jatkuu vielä vuonna 2018, minkä jälkeen talouskasvu hidastuu alle kahteen prosenttiin, ennustaa valtiovarainministeriö.

– Suomen talouden näkymät ovat tällä hetkellä hyvin suotuisat, finanssineuvos Jukka Railavo valtiovarainministeriöstä sanoi taloudellisen katsauksen julkistamistilaisuudessa.

Valtiovarainministeriö ennustaa bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 2,9 prosenttia. Huhtikuussa ministeriö ennusti BKT:n kasvavan 2,6 prosenttia tänä vuonna, eli se on nostanut ennustettaan kuluvan vuoden osalta.

Valtiovarainministeriön ylijohtajan Mikko Spolander kertoi, että ensimmäisen vuosineljänneksen toteutuneet luvut antoivat aiheen nostaa kuluvan vuoden ennustetta.

– Tällaisena kasvun aikana pitäisi kyetä luomaan puskureita julkiseen talouteen vaisumpia aikoja varten ja ikävien yllätysten varalle, Spolander sanoi.

Hänen mukaansa talouden rakenteita on trimmattava, niin että työllisyys- ja tuottavuuspotentiaali saadaan paremmin käyttöön.

Häiriöt kansainvälisessä kaupassa iskisivät kipeästi

Ensi vuoden osalta rahaministeriö on laskenut ennustettaan. Ministeriö ennustaa BKT:n kasvun hidastuvan 1,8 prosenttiin vuonna 2019, kun vielä huhtikuussa ministeriö ennusti 2,2 prosentin kasvua. Ensi ja sitä seuraavana vuotena rakennusinvestoinnit vähenevät merkittävästi.

Vuodelle 2020 ministeriö ennustaa 1,7 prosentin kasvua, huhtikuussa ennuste oli 1,8 prosenttia.

– Häiriöt kansainvälisessä kaupassa ovat uhka, joka iskisi toteutuessaan kipeästi Suomen talouteen, Spolander varoitti.

Yhdysvaltojen Euroopalle asettamien teräs- ja alumiintullien suora vaikutus Suomen vientiin on verraten pieni. Protektionismin lisääntyminen voi kuitenkin hidastaa maailmantalouden kasvua.

Spolanderin mukaan epäsuotuisat shokit rapauttavat luottamusta ja kääntävät siten nopeasti maailmantalouden suhdanteen. Kotitalouksien luottamus ja työllisyyden kasvu ylläpitävät kulutusta.

– Kulutuksen kasvu kotitalouksissa on ollut velkavetoista, ja sitä kautta tulee vipu. Jos luottamus tulevaisuuteen heikkenee, niin kotitaloudet alkavat säästää ja kasvu hidastuu, Spolander sanoi.

Menojen kasvu vaimeaa, tulot kasvavat hyvin

Hyvä suhdannetilanne vahvistaa julkista taloutta.

– Talouskasvu ja hallituksen päättämät menojen kasvua hillitsevät toimet näkyvät julkisessa taloudessa siten, että menojen kasvu on vaimeaa ja tulot kasvavat hyvin, finanssineuvos Marja Paavonen sanoi.

Julkisen talouden rahoitusasema lähes tasapainottuu vuoteen 2020 mennessä ja julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen painuu alle 60 prosentin ensi vuonna. Julkisen talouden puskurit huonojen aikojen varalle ovat kuitenkin ohuet.

Valtiontalous on sektoreista alijäämäisin, mutta sekin on tasapainottumassa. Vain sosiaaliturvarahastojen tulot ylittävät menot.

Julkisyhteisöjen rahoitusalijäämän arvioidaan olevan suhteessa bruttokansantuotteeseen tänä vuonna 0,7 ja 0,1 prosenttia vuonna 2020.

Valtion rahoitusalijäämän arvioidaan olevan tänä vuonna 1,7 prosenttia suhteessa BKT:hen ja 0,6 prosenttia vuonna 2020.

Työllisyysaste nousee 72 prosenttiin vuonna 2019 ja edelleen 72,6 prosenttiin vuonna 2020. Ennusteen mukaan hallitus yltää 72 prosentin työllisyystavoitteeseensa.

Työttömien määrän arvioidaan pysyvän korkealla talouskasvusta huolimatta. Työttömyysasteen trendi on 8,0 prosenttia.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt