Teosto keräsi online-korvauksia 8,9 miljoonaa euroa. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Radio ja tv ovat yhä tärkeimpiä korvauslähteitä musiikkiväelle

Suomalaiset musiikintekijät ja -kustantajat saivat Teostolta viime vuonna 27,3 miljoonaa euroa.

Musiikintekijät ja -kustantajat saivat viime vuonna Teostosta 56,3 miljoonaa euroa korvauksia musiikkinsa käytöstä. Suomalaiset saivat summasta 27,3 miljoonaa euroa ja ulkomaalaiset 29 miljoonaa euroa. Suomalaisille maksetut korvaukset kasvoivat miljoona euroa.

Teosto keräsi online-korvauksia yhteensä 8,9 miljoonaa euroa. Korvausten kasvu oli Teoston mukaan pitkälti peräisin video on demand -palveluista, kuten Netflix ja HBO, joissa esitetään elokuvien ja tv-sarjojen musiikkia.

Radio ja televisio ovat kuitenkin edelleen tärkeimpiä tulonlähteitä musiikin tekijöille ja kustantajille. Viime vuonna 52 prosenttia Teoston keräämistä korvauksista oli peräisin radiossa ja televisiossa soitetusta musiikista.

Tapahtumien, konserttien ja festivaalien osuus oli 18 prosenttia Teoston keräämistä korvauksista. Tapahtumista kerätyt korvaukset ovat merkittävä tulonlähde erityisesti Teoston kotimaisille asiakkaille, sillä Suomen festivaalit ja tapahtumat nojaavat vahvasti kotimaisiin nimiin ja musiikkiin.

Ulkomaan korvausten perusteella suomalainen musiikki soi eniten Saksassa ja Ruotsissa. Yhteensä ulkomailla esitetystä musiikista korvauksia kertyi 3,8 miljoonaa euroa.

Kaikkiaan Teoston kautta musiikintekijöille ja -kustantajille maksettavia tekijänoikeuskorvauksia kertyi 70,1 miljoonaa euroa vuodelta 2018. Summa sisältää Teoston ja muiden tekijänoikeusjärjestöjen keräämät korvaukset sekä yksityisen kopioinnin hyvityksen ja lainauskorvauksen. Teoston kuluprosentti oli 17,4 prosenttia.

– Taloudellisesti vuosi 2018 oli kokonaisuutena hyvä Teoston edustamille oikeudenomistajille. Teoston liikevaihto ylitti 70 miljoonaa euroa toistamiseen järjestön toimintahistorian aikana. Viime vuosi merkitsi meille myös pitkään työstämiemme aiheiden etenemistä. Esimerkiksi musiikintekijöiden Teosto-korvausten tulouttaminen yhtiölle ratkaistiin. Lisäksi EU:n tekijänoikeusdirektiivin uudistamisessa edettiin kohti lopullista hyväksymistä, Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen kerto tiedotteessa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt