Puupino avohakkuualueella Lohjan Karjalohjalla 2018. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Puumarkkinoilla on yhä harvempia metsänomistajia

Puolet omistajista eläkeiässä, tilalla asuvia vähemmän ja kuolinpesillä pienempi osuus.

Metsänomistajuus on muuttunut kymmenessä vuodessa yllättävän vähän, kerrotaan Helsingin yliopistosta.

Metsänomistaja 2020 -tutkimuksen mukaan esimerkiksi metsänomistajakunnan kaupungistuminen on ollut oletettua hitaampaa. Nyt kaupungissa tai taajamassa asuu 47 prosenttia metsänomistajista, kun vuonna 2009 luku oli 45 prosenttia.

Toisaalta tilalla asuminen on selvästi vähentynyt päätoimisten maatalousyrittäjien osuuden pienentyessä.

– Asuminen tilan sijaintikunnassa, mutta tilan ulkopuolella on lisääntynyt, kun maatalouden harjoittajat ja muut haja-asutusalueilla asuvat muuttavat eläkevuosiksi lähitaajamiin parempien palveluiden piiriin. Maaseudun haja-asutusalueella asuu silti vielä yli puolet metsänomistajista, kertoo tiedotteessa tutkimushankkeen vetäjä Heimo Karppinen Helsingin yliopistosta.

Metsänomistajista puolet on eläkeiässä, heidän keski-ikänsä on 62 vuotta.

– Tutkimuksen mukaan vaikuttaa kuitenkin siltä, että ikääntymiskehitys tulee taittumaan lähitulevaisuudessa. Metsänomistukseen liittyvät tavoitteet näyttävät samalla kymmenessä vuodessa muuttuneen enemmän taloudellisia arvoja painottavaksi, Karppinen arvioi.

Kuolinpesien osuus metsätiloista on kuluneen kymmenen vuoden aikana vähentynyt. Enää vain joka kymmenes tila on kuolinpesän hallinnassa. Kuolinpesien metsänomistusta on pidetty hankalana päätöksentekoon liittyvien ongelmien vuoksi.

– Tämä kehitys on toivottavaa ja on mielenkiintoista, että se tapahtuu ilman erityisiä metsäpoliittisia toimenpiteitä, huomauttaa Paula Horne Pellervon taloustutkimuksesta.

Kuolinpesien metsiä on siirtynyt yhtymämuotoiseen omistukseen, jonka osuus on lisääntynyt.

Tutkimuksen mukaan metsänomistajakunnan muutos ei näyttäisi heikentävän puun tarjontaa yksityismetsistä. Luonnonvarakeskuksen tutkija Harri Hännisen mukaan puumarkkinoilla on tapahtunut kuitenkin selkeä muutos.

– Markkinoilla on yhä harvempi joukko metsänomistajia, mutta he myyvät puuta suuremmissa kertaerissä. Tämä kasvattaa leimikoiden kokoa, mikä tehostaa puun korjuun logistiikkaa. Toisaalta puolet metsänomistajista odottaa puun hinnan nousevan vuoteen 2030 mennessä, hän kertoo tiedotteessa.

Tutkimushankkeessa on mukana tutkijoita Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan metsätieteiden laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta, Pellervon taloustutkimuksesta ja Työtehoseurasta. Edellinen suuri tutkimus metsänomistajista julkaistiin 2009.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt