Purkusuunnittelu osaksi rakentamista – kierrätys parantaa ekotehokkuutta

Hyvällä suunnittelulla voidaan edistää rakennus- ja purkujätteen uudelleenkäyttöä ja samalla säästää ympäristöä ja materiaalikustannuksia.

VTT:n mukaan tulevaisuudessa on entistä tärkeämpää arvioida, miten rakennukset voidaan järkevästi korjata tai purkaa osiin, ja miten hyödyntää osien jäljellä oleva elinikä uusissa käyttökohteissa. Paras tapa olisi tehdä purkusuunnittelu jo osana rakennussuunnittelua.

– Rakennusosien uudelleenkäyttö on edullista ympäristön kannalta ja voi olla myös huomattavasti halvempaa kuin käyttö uusioraaka-aineena, VTT toteaa.

Rakennusmateriaalien tuotanto ja itse rakentaminen ovat käyttövaiheen energiankulutuksen ohella merkittävin rakennuskantaan liittyvä ympäristökuormien aiheuttaja. Käyttökelpoisten osien uudelleenkäytöllä säästetään vastaavan uuden tuotteen valmistuksessa tarvittava energia.

Lisäksi rakennusmateriaalien ja -tuotteiden valmistusprosessissa tulee optimoida luonnonvarojen käyttö ja suosia kierrätysmateriaaleja.

Käytännön rakentamisessa suunnittelu uudelleenkäyttöä ja kierrätystä varten näkyy tarpeen mukaan muunneltavina ja modulaarisina ratkaisuina, joissa rakenteet ja materiaalit ovat pitkäikäisiä, helposti purettavia, lajiteltavia ja kierrätettäviä.

– Hyvällä purettavuuden suunnittelulla myös rakennuksen ja talotekniikan huollettavuus ja korjausmahdollisuudet helpottuvat ja vähentävät tulevaisuudessa syntyviä kustannuksia, VTT sanoo.

VTT tutki rakennuselementtien uudelleenkäyttöä hiljattain päättyneessä ReUSE-projektissa. VTT esittää myös kehittämistarpeita purettavuuteen ja korjattavuuteen liittyvän suunnittelun parantamiseksi. Näistä keskeisimpiä ovat uudelleenkäyttöä tukevan ohjeistuksen ja lainsäädännön kehittäminen sekä liiketaloudellisten ja ekologisten hyötyjen osoittaminen esimerkkikohteiden avulla.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt