Kauko-ohjattava kuvauskopteri. LEHTIKUVA/IRENE STACHON

Puolustusvoimille lisää mahdollisuuksia suojautua lennokeilta

Puolustusvoimilla on ensi vuoden alusta lähtien oikeus poistaa esimerkiksi varuskunta-alueille ja sotaharjoitusalueille saapuvat lennokit.

Niin ikään Puolustusvoimille tulee oikeus suojata toimintaansa miehittämättömän ilmailun aiheuttamaa uhkaa vastaan.

Puolustusvoimat toimii yhteistyössä poliisin kanssa toimiessaan yleisellä paikalla ja poliisi voi myös ottaa tietyn tehtävän hoitaakseen.

Tasavallan Presidentti vahvisti keskiviikkoa lain, jolla säädettiin Puolustusvoimille nimenomainen valtuus suojautua vahingolliselta lennätystoiminnalta.

Laissa painotetaan sotilasviranomaisten suhteellisuusharkintaa sekä riittävää koulutusta tehtävässään.

Hallitusohjelman mukaan Suomen turvallisuusympäristön muutos ja uudet uhat edellyttävät koko yhteiskunnalta uudenlaista valmiutta ja varautumista. Tämä koskee erityisesti uusien ja laaja-alaisten uhkien, kuten hybridivaikuttamisen torjuntaa.

Laki tulee voimaan ensi vuoden alusta lukien.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt