Puolustusministeriön hallinnonalan menojen osuus on 1,26 prosenttia vuodelle 2020 ennustetusta bruttokansantuotteesta. LEHTIKUVA/KIMMO MÄNTYLÄ

Puolustuksen määrärahat kasvavat hieman

Puolustusministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus vuodelle 2020 on yhteensä 3,16 miljardia euroa.

Tämä on noin 24 miljoonaa euroa eli 0,8 prosenttia kuluvan vuoden talousarviota enemmän. Puolustusministeriön hallinnonalan menojen osuus on 1,26 prosenttia vuodelle 2020 ennustetusta bruttokansantuotteesta, kun se tänä vuonna on 1,30 prosenttia.

Palkkojen ja muiden kustannusten tarkistukset kasvattavat hallinnonalan menoja 33 miljoonalla eurolla. Puolustusvoimien toimintamenomäärärahoihin esitetään hallitusohjelmaan perustuen kymmenen miljoonan euron lisäystä, josta seitsemän miljoonaa euroa varataan sadan uuden tehtävän perustamiseen Puolustusvoimiin.

Kertausharjoituksiin ja vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen esitetään molempiin 1,5 miljoonan euron lisäystä.

Puolustusvoimille kaksi uutta tilausvaltuutta

Sotilaallisen maanpuolustuksen määrärahoista käytetään merkittävä osa eli noin 1,17 miljardia euroa (43 %) materiaaliseen valmiuteen. Tässä luvussa ovat mukana puolustusmateriaalihankinnat ja toimintamenorahoituksella tapahtuvan joukkojen varustamisen ja materiaalin kunnossapidon menot.

Hankintapäätöstä edeltävään monitoimihävittäjien hankinnan valmisteluun esitetään 20 miljoonaa euroa, joka esitetään siirrettäväksi talousarviovuodelle 2020 HX-hankkeen vuoden 2021 kehysvarauksesta.

Puolustusmateriaalihankintoihin esitetään noin 54 miljoonan euron suuruista ”Puolustusvoimien materiaalin kehittäminen 2020” -tilausvaltuutta, jonka menot ajoittuvat vuosille 2020-2022. Tilausvaltuudella muun muassa päivitetään panssaroitua pyöräajoneuvokalustoa, hankitaan pioneerimateriaalia ja koulutuksessa käytettävää räjähde- ja tulenkuvausjärjestelmää.

Lisäksi Puolustusvoimien toimintamenoihin esitetään noin 132 miljoonan euron tilausvaltuutta vuosina 2020-2024 tehtäviin varaosahankintoihin ja järjestelmien huolto- ja ylläpitosopimuksiin.

Hallitusohjelman mukaan maanpuolustusjärjestöjen riittävät resurssit varmistetaan ja laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta pannaan toimeen. Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle vuonna 2020 esitettävää valtionapua lisätään 2,8 miljoonaa euroa puolustushallinnon sisäisin määrärahasiirroin ja Puolustusvoimien toimintamenoihin lisätään hallitusohjelman mukaan 1,5 miljoonaa euroa.

Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenoihin esitetään noin 60 miljoonaa euroa. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (53 me) sisältyvät ulkoministeriön määrärahoihin.

Kriisinhallintajoukkojen yhteisvahvuus tulee olemaan nykyarvion mukaan enintään 500 henkilötyövuotta.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt