Influenssarokotetta annetaan drive in -pisteellä Helsingissä. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Puolet kansasta ottaisi koronarokotteen

Kyselyyn kielteisesti vastanneita huolestutti erityisesti rokotteen nopea kehitystyö.

LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselytutkimuksen mukaan syys-lokakuun taitteessa 49 prosenttia suomalaisista kertoi aikovansa ottaa koronarokotteen, jos sellainen tulee tarjolle. Suomalaisista 21 prosenttia arvioi tuolloin, että ei ottaisi rokotetta ja 30 prosenttia ei osannut kertoa kantaansa.

Kielteisesti vastanneita huolestuttivat erityisesti rokotteen nopea kehitystyö tai liian suppea lääkekehitys (71 %) ja rokotteen mahdolliset lieveilmiöt (56 %).

– On ymmärrettävää, että uusiin rokotteisiin liittyy ennakkoluuloja ja virheellinenkin tieto leviää sosiaalisessa mediassa herkästi. Tiedeyhteisöön ja terveysviranomaisiin voi luottaa, ja myös uuteen koronavirukseen tullaan hyvin todennäköisesti saamaan lähitulevaisuudessa turvallinen ja hyödyllinen rokote, toteaa LähiTapiolan terveyspalveluiden johtaja, lääketieteen tohtori Jani Tikkanen.

Kielteisesti koronarokotteeseen suhtautuvien vastauksissa oli melko pienessä roolissa koronarokotusten hyödyllisyyden kyseenalaistaminen.

Rokottamista piti turhana 13 prosenttia ja koronan vaarallisuutta omalla kohdalla epäili 11 prosenttia niistä yhteensä 229 vastaajasta, jotka eivät aikoisi ottaa rokotetta. Näiden vastaajien osuus koko väestöstä on siis noin 2-3 prosenttia.

– Tulosten perusteella voi arvioida, että iso osa vastaajista on valmis vähintäänkin harkitsemaan koronarokotteen ottamista. On myös hyvä muistaa, että kysely tehtiin syys-lokakuun taitteessa, jolloin tautitilanne oli Suomessa ja kansainvälisesti erilainen. Rokotteeseen myönteisemmin suhtautuvien määrä todennäköisesti kasvaa, kun rokotekehitys etenee ja jos pandemiatilanne pitkittyy kansainvälisesti, Tikkanen sanoo.

Normaalin influenssakauden lähestyessä Tikkanen muistuttaa viranomaisten koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi antamien suositusten merkityksestä myös muiden hengitystieinfektioiden ehkäisyssä.

– Vaikka rokotesuoja saataisiin käyttöön jo piankin, se ei poista yksilöiden ja yhteiskunnan vastuulla olevien suojaavien toimien merkitystä. Koronavirukselta suojaavat toimet auttavat myös esimerkiksi influenssaviruksen leviämisessä. Positiivista on, että suomalaiset vaikuttaisivat tänä vuonna olevan erityisen kiinnostuneita influenssarokotteesta, Tikkanen sanoo.

LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyn toteutti Kantar TNS. Kyselyyn vastasi 25.9.-1.10. välisenä aikana 1 070 Suomessa asuvaa henkilöä, jotka olivat iältään 15-74-vuotiaita. Otos on kansallisesti edustava otos väestöstä. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin +/- 3,1 prosenttiyksikköä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt