Puhtaan teknologian vientiyritysten kannattaa verkostoitua keskenään

Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalainen puhtaan teknologian eli cleantechin toimiala kansainvälistyy parhaiten verkoston kanssa.

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa käynnissä olevan tutkimuksen mukaan cleantech-yritysten menestymiselle on erityisen tärkeää keskinäinen yhteistyö, jota julkiset rahoittajat ja päätöksentekijät monipuolisesti ja projektiluonteisesti tukevat.

Suomalaiset cleantech-alalla toimivien pienten ja keskisuurten yritysten on tutkimuksen mukaan kansainvälistyäkseen verkostoiduttava muiden alan toimijoiden kanssa. Pienet cleantech-yritykset ovat yleensä vain osatoimittajia, jolloin laajempi verkosto pystyy tarjoamaan puhtaan teknologian kokonaisratkaisua yhden tuotteen sijaan.

Lämmönsiirtoprosessien kunnossapitoon keskittyvän TPI Controlin asiakkuusjohtaja Juha Poutanen kertoo, että Suomessa on esimerkiksi ainutulaatuista kaukolämpö- ja kaukokylmäosaamista, jolle on olemassa valtava markkinapotentiaali maailmalla, etenkin Kiinassa.

– Suomalaiset alan yrityksen ovat kuitenkin osatoimittajia, eikä kenelläkään ole yksinään markkinoille menoon vaadittavaa kokonaisosaamista ja mahdollisuutta toimittaa valmiita järjestelmiä. On tarve rakentaa isompia konsortioita, jotka pystyvät tarjoamaan kokonaisjärjestelmätoimituksia ja pääsemään siten markkinoille yhdessä, Poutanen kertoo yliopiston tiedotteessa.

Yliopiston tutkijat huomauttavat, että myös isot toimijat menestyvät myös paremmin verkostoituessaan pienempien toimijoiden kanssa.

– Isojen toimijoiden on hyvä tunnistaa pienten ketteryys ja niiden korkea innovatiivisuuden taso. Yleensä isot hyötyvät pienten toimijoiden ajan hermolla olemisesta ja pienet vastaavasti isojen tuesta päästä isommille markkinoille, kertoo tutkimusta tehnyt hankkeen projektipäällikkö Lasse Torkkeli.

Kolmas kansainvälistymiseen menestykseen vaikuttava tekijä on tutkijoiden mukaan yhteistyön tukeminen rahoittajien ja päätöksentekijöiden toimesta.

– Cleantech-sektorin rahoittajien on muistettava tukea monipuolisesti erityyppisiä cleantech-innovaatioita, koska yhden tyyppisiin innovaatioihin panostetut tuet voivat vaikeuttaa uusien niiden kanssa kilpailevien cleantech-innovaatioiden kehittämistä ja kaupallistamista jatkossa, Torkkeli huomauttaa.

Tutkimus perustuu Tekesin rahoittamaan tutkimushankkeeseen Boosting the Internationalization of Cleantech SMEs (BICS).

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt