Kuluttajilla ei ole tällä hetkellä varmoja keinoja estää puhelin- tai kotimyyntiä. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Puhelinmyynnille vaaditaan tiukkoja rajoituksia

Tutkimuksen mukaan yli puolet kuluttajista kokee puhelinmyynnin häiritsevän heidän yksityisyyttään.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttaja-asiamies ja ylijohtaja Katri Väänänen sekä Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell vaativat puhelin- ja kotimyyntiin selkeää sääntelyä.

He kirjoittavat Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla, että suomalaisilla pitäisi olla paljon nykyistä paremmat edelletykset välttyä yllättäviltä markkinointitilanteilta. Kirjoittajien mukaan puhelin- ja kotimyynti koetaan yksityiselämää häiritseväksi.

– Kilpailu- ja kuluttajavirasto selvitti viime vuonna kyselytutkimuksella kuluttajien kokemuksia ja näkemyksiä puhelinmyynnistä. Vastauksista käy selvästi ilmi, että kuluttajat eivät mielellään ota vastaan puhelinmyyntiä. Runsaasti yli puolet vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteestä, että puhelinmyynti häiritsee heidän yksityisyyttään.

Puhelin- ja kotimyynnissä kuluttaja saattaa sitoutua tilaukseen, vaikka hänellä ei ole ollut mahdollisuutta rauhassa tutustua tuotteeseen tai tehdä hintavertailua. Väänäsen ja Beurling-Pomoellin mukaan suomalaisilla kuluttajilla ei ole tällä hetkellä yhtäkään täysin varmaa keinoa estää ei-toivottua puhelin- tai kotimyyntiä.

– Markkinoilla on maksullinen ja määräaikainen yksityisen toimijan ylläpitämä puhelinmyynnin rajoituspalvelu, mutta kaikki puhelinmyynnin harjoittajat eivät ole palvelun tarjoaman kiellon piirissä. Kotimyynnin rajoittamiseen ei ole tarjolla tällaistakaan keinoa.

Kirjoittajat toivovat hallituksen seuraavan oman hallitusohjelmansa linjauksia puhelin- ja kotimyynnin rajoittamiseksi. Kaksikon mukaan keinoja säätelyyn olisi useita.

– Kuluttajia suojaisi vahvimmin niin sanottu opt in -malli, jossa kuluttajan ennakkosuostumus olisi markkinoinnin edellytys eikä puhelin- ja kotimyyntiä saisi kohdistaa lainkaan niihin kuluttajiin, jotka eivät ole ennakkosuostumusta antaneet. Näin jokainen voisi helposti itse valita, haluaako hän puhelin- tai kotimyynnin kohteeksi.

– Valittiinpa puhelin- ja kotimyynnin ongelmien hillitsemiseen millainen ratkaisu tahansa, sääntelymallia valvomaan on ehkä syytä nimetä erillinen viranomaistoimija, joka ylläpitäisi rekisteriä puhelin- ja kotimyyntiin liittyvistä ennakkosuostumuksista tai -kielloista.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt