Työttömyysasteen ennustetaan laskevan tänä vuonna kahdeksaan prosenttiin. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

PTT varoittaa lisämenoista tai veroalesta budjetissa

Nykyistä finanssipolitiikkaa voi Pellervon taloustutkimuksen mukaan pitää liian löysänä nykyiseen nopeaan kasvuun nähden.

Suomen talous kasvaa sekä tänä että ensi vuonna 2,8 prosenttia ja vienti noin kuuden prosentin vauhtia, ennustaa Pellervon taloustutkimus PTT.

PTT ei usko maailmantalouden noususuhdanteen olevan päättymässä, vaan jatkuvan yhtä hyvänä ensi vuonna. Samalla Suomen hintakilpailukyky on parantunut PTT:n mukaan selvästi kilpailukykysopimuksen ja maltillisten palkkaratkaisujen ansiosta.

Lisäksi vahvoina jatkuvat investoinnit mahdollistavat viennin kasvun. Kone- ja laiteinvestoinnit ovat kasvaneet kahtena edellisenä vuotena yli kymmenen prosentin tahtia.

Tänä vuonna PTT ennustaa työllisyyden kasvavan yli 50 000 hengellä ja ensi vuonna noin 35 000 hengellä. Hallituksen tavoite 72 prosentin työllisyysasteesta toteutuisi ensi vuonna.
Kehitys on PTT:n mukaan seurausta sekä maailmantalouden kasvusta että viime vuosien politiikkatoimista.

Ennusteen mukaan työttömyysaste laskee tänä vuonna 8 prosenttiin ja ensi vuonna 7,4 prosenttiin. Työttömyysaste laskee hitaasti, koska työmarkkinoille tulee paljon uusia työnhakijoita.

Työllisyyden kasvun ja palkankorotusten myötä reaalinen ostovoima kasvaa tänä vuonna 2,6 prosenttia eli nopeammin kuin kertaakaan 2010-luvulla.

Julkisen talouden alijäämä pienenee PTT:n mukaan nopeasti. Ensi vuonna koko julkinen talous on suurin piirtein tasapainossa, ja valtiontalous melkein saavuttaa tavoitteen 0,5 prosentin alijäämästä suhteessa bruttokansatuuotteeseen.

– Vaikka nykyistä finanssipolitiikkaa voikin pitää liian löysänä nykyiseen nopeaan kasvuun nähden, on Suomella kiinnikurottavaa, ja kiristämiseksi riittää, kunhan loppuhallituskaudella pidättäydytään vaalivuoden budjetissa menojen kasvusta ja verojen alennuksista, muistuttaa PTT:n ennustepäällikkö Janne Huovari.

Kauppasota ja korkojen nousu uhkaavat

Mahdollinen kauppasota romuttaisi PTT:n mukaan maailmantalouden kasvukehityksen. Yksittäiset tuontitullit vahingoittaisivat eniten Yhdysvaltoja itseään, mutta jos vastatoimien kierre käynnistyy, voi koko nousukausi lopahtaa.

– EU:n ei kannattaisi lähteä korottamaan omia tullejaan.Järkevämpi olisi jättää Yhdysvallat kiukuttelemaan yksin ja jatkaa kansainvälisen kaupan kehittämistä muiden maiden kanssa, Huovari arvioi.

Asuntovelkaisia puolestaan PTT varoittaa korkojen noususta. Pitkät korot ovat jo nousseet euroalueellakin, ja lyhyemmät Euribor-korot kääntyvät ennusteen mukaan nousuun tämän vuoden aikana. EKP:n ensimmäistä ohjauskoron nostoa odotellaan ensi vuoden alkupuolella.

– Korkojen noususta ei aiheudu vakavia järjestelmäriskejä Suomen asunto- ja rahoitusmarkkinoille, mutta siihen liittyy selviä riskejä joidenkin yksittäisten toimijoiden lainanhoitokyvylle, toteaa ekonomisti Eeva Alho.

Esimerkiksi vuokra-asuntoihin sijoittaminen on lisääntynyt halvan lainarahan ja matalien tuotto-odotusten ansiosta, ja yhä useampi yksityishenkilökin on ryhtynyt vuokranantajaksi.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt