Kerrostaloasuntoja Helsingissä. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

PTT ennustaa osan sijoittajista vetäytyvän asuntomarkkinoilta

Korkojen loiva nousu ensi vuonna vähentää uusien sijoitusasuntojen hankintaa, arvioi Pellervon taloustutkimus.

Osa suurten institutionaalisten sijoittajien pääomasta vetäytyy asuntomarkkinoilta, kun korkosijoitusten tuotto-odotukset parantuvat, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT tuoreessa suhdanne-ennusteessaan.

Markkinakorkojen odotetaan nousevan, kun inflaatio-odotukset voimistuvat ensi vuoden aikana.

Myös pienet pankkirahoituksesta riippuvaiset asuntosijoitusyhtiöt saattavat vetäytyä markkinoilta, varsinkin jos niiden asuntokanta on alueilla, joissa vakuusarvot laskevat tai asuntojen kysyntä on herkkä muutoksille.

Lisäksi yksittäiset asuntosijoittajat voivat joutua realisoimaan omaisuuttaan, jos heillä on useita tai liian suurella velkavivulla hankittuja sijoitusasuntoja.

PTT ei kuitenkaan odota loivasta koronnoususta laajamittaista markkinavaikutusta, joka vaikuttaisi asuntojen hintoihin tai vuokralaisiin. Uusien sijoitusasuntojen hankintaa se kuitenkin vähentää.

Kotitalouksien sijoituskäyttäytymisen voi PTT:n mielestä odottaa olevan kärsivällistä vuokra-asuntomarkkinoillakin, jos vain taloudellista puskuria on riittävästi.

Kotitalouksien asuntosijoittamisesta on PTT:n mukaan kehittynyt pysyvämpi ilmiö, joka toisaalta lisää ja vakauttaa vuokra-asuntojen tarjontaa ja toisaalta kartuttaa kotitalouksien varallisuutta. Noin kolmasosa kaikista ja noin kaksi kolmasosaa vapaarahoitteisista vuokra-asunnoista on yksityishenkilöiden omistamia.

Kaikki eivät tiedosta riskejä

Suomeen on muodostunut muutaman viime vuoden aikana asuntosijoitusbuumi, jossa vapaiden markkinoiden eri toimijat ovat kasvattaneet asuntosijoituksiaan laajalla rintamalla. Buumin ajureina ovat PTT:n mukaan olleet matala korkotaso, vaihtoehtoisten sijoituskohteiden matalat tuotot ja vuokra-asuntojen kova kysyntä.

Kiinteistöt koetaan yleisesti turvalliseksi sijoituskohteeksi, joka tuottaa tasaista kassavirtaa, joten korkosijoituksista on virrannut pääomaa kiinteistömarkkinoille.

Runsasta velkavipua käyttävät asuntosijoittajat ovat kuitenkin haavoittuvia sekä korkojen nousulle sijoitusasuntoon kohdistuvassa lainassaan että korkojen nousulle mahdollisissa taloyhtiölainoissaan ja tonttiosuudessaan.

Lisäksi kohentunut taloudellinen tilanne voi lisätä omistusasumisen suosiota ja vähentää vuokra-asuntojen kysyntää. Vuokraustoiminnan kannattavuutta voivat puolestaan heikentää vuokralaisten vaihtuvuus ja tyhjät kuukaudet.

Kaikki asuntosijoitusbuumin imussa markkinoille tulleet henkilöt eivät PTT:n mukaan välttämättä tiedosta täysin näitä riskejä, ja laskelmat tuloista ja lainanhoitokyvystä on saatettu perustaa optimistisille odotuksille.

Lue myös:

PTT varoittaa lisämenoista tai veroalesta budjetissa

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt