Palkansaajien tutkimuslaitos ennustaa Suomen talouskasvuksi tänä vuonna 1,3 prosenttia ja ensi vuonna 1,1 prosenttia. LEHTIKUVA/JARNO MELA

PT: Talous hyytyy – työllisyystavoitteen toteutumisen arviointi vaikeaa

Palkansaajien tutkimuslaitos liittyi synkkien talousennustajien joukkoon.

Palkansaajien tutkimuslaitos ennustaa Suomen talouskasvuksi tänä vuonna 1,3 prosenttia ja ensi vuonna 1,1 prosenttia, mikä on 0,1 ja 0,4 prosenttiyksikköä viimekeväistä ennustetta vähemmän.

Kasvua hidastaa eniten kuluttajaluottamuksen heikentyminen ja yksityisen kulutuksen kasvun jääminen noin prosenttiyksikön PT:n keväällä ennustamaa hitaammaksi. Työllisyysasteen kasvu hidastuu.

Hallituksen vuoteen 2023 mennessä tavoitteleman 75 prosentin työllisyysasteen toteutumista voi olla PT:n mukaan vaikea arvioida, koska hallituksen tavoite on rakenteellinen eikä tavoitteesta jäämistä katsota poikkeamaksi silloin, kun se johtuu odotettua heikommasta kansainvälisen talouden kehityksestä.

Sekä yksityinen että julkinen kulutus kasvavat kuluvana vuonna vain noin prosentin. Ensi vuonna julkinen kulutus kasvaa muun muassa uuden hallituksen päätösten takia. Uusi hallitus pitäytyy edeltäjänsä veropoliittisissa linjauksissa, joten myöskään verotulot eivät riitä kuromaan julkisen talouden alijäämää umpeen.

Vienti kasvaa tänä vuonna ennakoitua nopeammin eli neljä prosenttia, ja ensi vuonnakin vielä kaksi prosenttia. Myös heikko tuonnin kasvu auttaa bruttokansantuotteen kasvua. Rakennusinvestoinnit supistuvat ensi vuonna ja vievät yhteenlasketut investoinnit laskuun. Kone- ja laiteinvestoinnit sekä T&K -investoinnit kasvavat silti edelleen.

Kone- ja laiteinvestoinnit ovat olleet Suomessa bruttokansantuotteeseen suhteutettuina perinteisesti tärkeimpiä verrokkimaita alhaisemmalla tasolla, vaikka viime vuosina niiden osuus on jonkin verran kasvanut. T&K-investoinneissa näkyy vuodesta 2009 alkanut laskeva trendi, joka kääntyi kasvuun vasta viime vuonna.

PT:n mukaan ilmeinen selitys investointien pitkälliseen, vasta 2018 lakanneeseen supistumiseen on Nokian matkapuhelinliiketoiminnan lopettaminen. Suomeen investoidaan siis edelleen, tosin vähemmän kuin moniin kilpailijamaihin. Investointiasteen kasvattamiseksi julkinen sektori voi tehdä infrastruktuuri-investointeja sekä T&K-satsauksia.

Työllisyyskehitys jää vaatimattomaksi koko ennustejaksolla. Työllisyysaste nousee kuluvana vuonna 72,6 prosenttiin ja ensi vuonna 72,7 prosenttiin. Työttömyysasteen PT ennustaa painuvan 6,6 prosenttiin tänä vuonna ja pysyvän samalla tasolla vuonna 2020.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt