Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

PS:n Leena Meri: Korkeimman hallinto-oikeuden ei pidä tehdä politiikkaa

Perussuomalaisten ryhmyrin mukaan on ongelmallista, jos tuomioistuimet alkavat tehdä politiikkaa.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja varatuomari Leena Meri katsoo Korkeimman hallinto-oikeuden tekevän politiikkaa ja pitää sitä ongelmallisena.

Leena Meri ihmettelee Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuoren arvostelua, joka suuntautuu vuonna 2016 tehtyjä ulkomaalaislain tiukennuksia kohtaan (HS 4.4).

Tiukennuksilla lyhennettiin hieman valitusaikoja, rajattiin KHO:n mahdollisuutta ottaa turvapaikka-asiaa käsittelyyn ja muutettiin oikeusavustajien palkkiot kiinteiksi.

– Ensinnäkin niin sanotut lain kiristykset ovat minimaalisia. Ne ovat olleet perussuomalaisen linjan mukaisia, kun olimme hallituksessa. Valituskierrettä pitäisi pystyä suitsimaan entistä kovemmin, Leena Meri toteaa tiedotteessaan.

Meren mukaan on ongelmallista, jos tuomioistuimet alkavat tehdä politiikkaa.

– Tuomioistuimen riippumattomuus ja luotettavuus kärsivät, jos astutaan vahvasti lainsäätäjän rooliin. Ei lainsäätäjänkään rooli ole puuttua yksittäisten ratkaisuiden sisältöön.

Avustajat epäpäteviä?

Haastattelussa Pekka Vihervuori arvostelee voimakkaasti turvapaikanhakijoiden oikeusavustajien osaamista. Hän puhuu jopa välinpitämättömyydestä. Leena Meri näkee ratkaisun yksinkertaisena.

– Se, että oikeusavustajat ovat epäpäteviä, pitää ratkaista niin, että heiltä viedään oikeus avustaa tuomioistuimessa, Meri toteaa.

Meri huomauttaa, että samoja ongelmia esiintyy kaikissa asioissa.

– Oikeusavustajien vaatimuksien tulee olla samat kaikille. Miksi yhtäkkiä kiinnostutaan vain turvapaikanhakijoiden oikeusavustajien pätevyydestä, Meri kysyy.

Meri huomauttaa, että tuomioistuin voi myös kohtuullistaa avustajan palkkiota jo nyt, jos työ on tehty huonosti.

”Surkea turvapaikkapolitiikka”

Kansanedustaja ja lakimies Ville Tavio (ps.) ottaa KHO:n presidentin huomiot vakavasti ja on osittain hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että oikeusturva voi heiketä.

Hän kuitenkin huomauttaa, että vallan kolmijaon mukaisesti tuomiovalta ei saa julkisuuden kautta pyrkiä vaikuttamaan politiikkaan.

– Kritiikin keskellä tulisi muistaa totuus, että ulkomaalaisasioiden oikeusprosesseissa olevat vaikeudet ovat seurausta Suomen surkeasta turvapaikkapolitiikasta, Tavio kuittaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt