PS: Puoluepolitikoinnille ei saa nyt olla sijaa

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Sampo Terhon mukaan hyvinvointiyhteiskunta on kokonaisuutena uhattuna, jos Suomi ei nyt pysty uudistumaan.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Sampo Terhon mukaan hyvinvointiyhteiskunta on kokonaisuutena uhattuna, jos Suomi ei nyt pysty uudistumaan.

Terho piti perussuomalaisten ryhmäpuheen eduskunnan eduskuntakeskustelussa hallituksen ensi vuoden politiikkaa koskevasta pääministerin ilmoituksesta.

Hänen mukaansa käsillä on monessa mielessä myös vaikea vuosi. Pitkällinen taantuma heijastuu jo syntyvyyden laskemisena, mikä hänen mielestään kertoo myös tulevaisuudenuskon puutteesta.

Toisaalta tämän on Terhon mukaan oltava toiminnan vuosi. Turvapaikkakriisin hoidossa on perussuomalaisten mielestä otettava järki käteen. Terhon mukaan kiistaton totuus on, että nykyistä järjestelmää pyritään laajamittaisesti käyttämään siirtolaisuuden välineenä.

Talouskriisin ratkaisemiseksi Suomeen on perussuomalaisten mukaan saatava enemmän verotuloa tuottavia yksityissektorin työpaikkoja. Tähän tarvitaan Terhon mukaan kilpailukykyä ja vientiä. Leikkaukset tai velkaelvytys eivät hänen mielestään ole pysyvä ratkaisu talousongelmiimme, vaan ainoastaan rakenteellinen uudistuminen.

Sote-uudistus on perussuomalaisten mukaan saatava syntymään sovituista tavoitteista ja periaatteista tinkimättä. Puolueen eduskuntaryhmä edellyttää, että sote-uudistuksen myötä syntyy järjestelmä, joka on taloudellisesti kestävällä pohjalla ja joka turvaa kansalaisten tarvitsemat palvelut.

Ulkosuhteissa puolestaan Suomen perussuomalaisten mielestä tarkkaan vaalittava Venäjä-suhteita ja osallistuttava aktiivisesti EU:n sisäisten ja ulkoisten kriisien ratkaisemiseen. EU:n kehittämisen suhteen ainoa kestävä tie on ryhmän mukaan jäsenmaiden itsenäisyyden kunnioittaminen ja taloudellisesta omavastuusta kiinni pitäminen.

Terhon mukaan nyt on aika, jolloin monien etu on laitettava harvojen edun edelle. Puoluepolitikoinnille ei hänen mielestään saa olla sijaa isänmaan hädän hetkellä sen enempää hallituksessa kuin oppositiossa.

Hän vetosi myös työmarkkinaosapuoliin sopimisen puolesta. Kaikkien vallankäyttäjien on hänen mielestään nyt osattava miettiä ryhmäedun ohessa kokonaisuuden etua.

Kommentit