Propagandaa torven täydeltä: Kiinan kansankongressi koolla

Pekingiin on kokoontunut Kiinan poliittinen eliitti ja kiinalaiset tiedotusvälineet rummuttavat maata ylistävää propagandaa.

Lauantaina alkoi ainakin teoriassa Kiinan ylintä päätösvaltaa käyttävän elimen, Kiinan kansankongressin kokous. Lähes 3000-jäsenen kokous koostuu edustajista ympäri Kiinaa, mutta reilusti yli puolta sen paikoista hallitsee Kiinan kommunistinen puolue.

Kiinan niin kutsuttu ”kahden session” kokousrupeamaa pohjustettiin jo keskiviikkona, kun osallistujamäärältään huomattavasti pienempi Kiinan kansan neuvoa-antava poliittinen konferenssi antoi omat esityksensä kansankongressin asialistalle. Kymmenpäiväisen kansankongressin kokouksen tehtävänä onkin lähinnä vahvistaa ennakolta valmistellut päätökset.

Kokouksen ensimmäinen päivä ei tarjonnut yllätyksiä. Kiinan pääministeri Li Keqiang piti puheen, jonka mukaan Kiina on onnistunut saavuttamaan kaikki edellisessä viisivuotissuunnitelmassaan asettamansa tavoitteet. Tämä siitäkin huolimatta, että maa on joutunut toimimaan ”monimutkaisessa kansainvälisessä ilmapiirissä”.

Pääministeri Lin puheessa korostettiin Kiinan kokonaisvaltaista kehitystä, mistä osoituksena mainittiin muun muassa miehitetty avaruuslento ja sadan miljoonan ihmisen nostaminen pois absoluuttisesta köyhyydestä.

Kasvutavoite poikkeuksellisen alhainen

Myös odotettu ilmoitus Kiinan talouden kasvutavoitteesta saatiin jo lauantaina. Seuraavan vuoden virallisena tavoitteena on 6,5-7,5 prosentin vuosittainen talouskasvu.

Kiinan keskimääräinen vuosittainen talouskasvu edellisen viiden vuoden ajan on ollut 7,8 prosenttia vuodessa, tavoitellun kahdeksan prosentin sijaan ja vuoden 2015 talouskasvu oli hitainta 25 vuoteen.

Mahdollisesti tästä johtuen Kiina asetti ensimmäistä kertaa talouskasvun vaihteluvälin tarkan tavoitteen sijaan.

Talouskasvun hidastuminen vaikuttaa jo nyt Kiinan valtion budjettiin, mikä näkyy esimerkiksi puolustusmenoissa. Vaikka 7,6 prosentin lisäys puolustusmenoihin kuulostaa suurelta, on se kuitenkin pienempi verrattuna viime vuoden yli kymmenen prosentin puolustusmenojen kasvuun.

Budjettivajeen maa aikoo painaa kolmeen prosenttiin BKT:stä.

Viisivuotissuunnitelma ja uusi silkkitie

Kansankongressi vahvistaa Kiinan ensi vuoden budjetin lisäksi kolmannentoista viisivuotissuunnitelman vuosille 2016-2021. Vaikka viisivuotissuunnitelman päälinjat ovat olleet tiedossa marraskuusta asti, on kokousedustajilla mahdollisuus esittää usein etukäteen sovittuja toiveita suunnitelman sisällön suhteen.

Seuraavan viisivuotissuunnitelman luonnos esiteltiin kokousedustajille lauantaina. Suunnitelmassa on voimakas painotus Kiinan talouden rakenteiden muuttamisesta monimuotoisemmaksi muun muassa edistämällä innovaatioita ja yrittäjyyttä sekä avaamalla pääomamarkkinoita.

Niin ikään Kiinan suunnitteleman modernin silkkitien rahoituksen kerääminen ja rakennustyöt halutaan saada vauhtiin seuraavan viiden vuoden aikana.

Moderni silkkitie on Kiinan kunnianhimoinen infrastruktuurihanke, minkä avulla on tarkoitus taata toimivat kulkuyhteydet Kiinasta itäiseen Eurooppaan ja Kaakkois-Aasian eteläisiin osiin saakka.

Vaikka kokous on pääasiallisesti etukäteen suunniteltu ja äänestykset ovat lähinnä muodollisuuksia, on yksi asia, mitä Kiinan poliittinen koneisto ei pystynyt sittenkään järjestämään etukäteen. Pekingin taivas ei nimittäin ole tällä hetkellä esimerkiksi Pekingin Olympialaisista tutun sininen, vaan sitä peittää tavallistakin sankempi savusumu.

HANNAMIINA TANNINEN, Hongkong

Kommentit