Patentti- ja rekisterihallitus Innotalossa Helsingissä. LEHTIKUVA/MIKKO STIG

PRH muistuttaa tilinpäätöksistä: Uhkana yrityksen poisto rekisteristä

Patentti- ja rekisterihallitus lähettää tällä viikolla kehotuskirjeen 4 966 osakeyhtiölle ja osuuskunnalle, joilla tilinpäätöksen toimittaminen on viivästynyt yli vuoden tilikauden päättymisestä.

Patentti- ja rekisterihallitus voi poistaa toimivankin osakeyhtiön tai osuuskunnan kaupparekisteristä, jos yritys ei toimita tilinpäätöstään kirjeessä mainittuun määräaikaan mennessä.

Kaupparekisteristä poistaminen tarkoittaa, että yritys ei voi enää harjoittaa yritystoimintaa.

Jokaisen osakeyhtiön ja osuuskunnan täytyy laatia tilinpäätös joka tilikaudelta, vaikka yritystoimintaa ei harjoitettaisikaan. Tilinpäätös täytyy myös ilmoittaa kaupparekisteriin. Tämä ei koske asunto-osuuskuntia ja asunto-osakeyhtiölain mukaisia keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt