Postinkantaja työssään. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Postia epäillään oman mainoslehden tukemisesta jakelun hinnoittelussa

Lehtikustantajien mielestä hintapolitiikka osoittaa hyvin valtionyhtiön kaksoisroolin ongelmallisuuden.

Lehtikustantajat kertovat olevansa erittäin huolissaan Postin ilmoittamien jakeluhintojen korotusten vaikutuksista lehtien toimintaedellytyksiin.

Posti julkisti viime viikolla muutoksensa kirjeiden, lehtien ja suoramarkkinointipalvelujen hinnastoihin ja palveluihin. Lehtien ja kirjeiden jakelun hinnat nousevat tuntuvasti, mutta Postin oman mainostuotteen Postisen hinnat eivät nouse lainkaan.

– Tämä hämmästyttää suuresti sanomalehtien, aikakauslehtien ja kaupunkilehtien kustantajia. Heille syntyy perusteltu epäily, että Postin myymän suoramainonnan hintaa tuetaan näin keinotekoisesti, samalla kun nostetaan sen kanssa mainosmarkkinoilla kilpailevien lehtien jakeluhintoja, toteaa Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmber tiedotteessa.

Sanomalehtien Liiton teettämän jakeluselvityksen mukaan Posti on jo pitkään nostanut jakeluhintojaan huomattavasti enemmän kuin alan yksityiset toimijat. Vuodesta 2010 vuoteen 2017 Postin hinnat ovat nousseet keskimäärin 47 prosenttia.

Holmbergin mukaan Postin hinnoittelupolitiikka osoittaa hyvin valtionyhtiön kaksoisroolin ongelmallisuuden.

– Päättäjien olisi linjattava, onko Postin tärkeämpi tuottaa palveluja kansalaisille vai rahallista tuottoa valtiolle. Postin yhteiskunnalliset tehtävät tulisi jatkossa eriyttää puhtaista markkinatoiminnoista, jotta jakelupalvelut ja tasapuolinen tiedonsaanti kyettäisiin turvaamaan koko maassa.

Jakelujärjestelmä Medialiiton mielestä uudistettava niin, että erillisiä jakeluja yhdistetään ja ne kilpailutetaan alueellisesti.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt