Nykylain mukaan tukilakot ovat laillisia jos varsinainen lakko, jota niillä tuetaan, on laillinen. LEHTIKUVA / HANNA MATIKAINEN

Tukilakkopäätöstä arvostellaan: Järjestelmä on rapautunut

Työmarkkinajohtaja kysyy tessien hyödyistä, jos niiden keskeisin merkitys voidaan kiertää.

Metsäteollisuuden työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén pitää korkeimman oikeuden tukilakkoja koskevaa ennakkopäätöstä ongelmallisena.

– Osoittaa taas kerran hyvin suomalaisen työrauhajärjestelmän täydellisen rapautuneisuuden, Hollmén toteaa Twitterissä.

– Tessejä pitää tehdä sopimusyhteiskunnan nimissä, mutta ne eivät tuo työrauhaa, eli niiden keskeisin merkitys voidaan kiertää.

Hän viittaa SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elorannan jakamaan Helsingin Sanomien uutiseen. Korkein oikeus päätti, etteivät vuonna 2015 Postin lakon yhteyteen kaavaillut tukilakot olisi olleet kiellettävissä. Käräjäoikeus asetti väliaikaisen turvaamistoimen auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n ja Suomen merimies-unioni SMU:lle, jotta nämä eivät menisi lakkoon. Uhkasakkona toimen rikkomisesta olisi annettu kullekin liitolle 500 000 euroa.

Toimiin ryhdyttiin, koska tukilakko olisi pysäyttänyt ainoastaan yhden yhtiön kuljetuksiin. Käräjäoikeuden päätöksen mukaan ne olisivat vääristäneet ajan kilpailua. Tappiot olisivat Suomen DHL:n rahtipuolen toimitusjohtaja Pekka Stenqvistin mukaan olleet ”useita satoja tuhansia euroja työpäivää kohti”.

Yhtiöissä ne koettiin laajasti hyvän tavan vastaisina ja niiden tulkittiin puuttuvan perustuslailla turvattuihin oikeuksiin, omaisuuden suojaan ja elinkeinovapauteen.

Helsingin hovioikeus oli myöhemmin käräjäoikeuden päätöksen kanssa samaa mieltä. Nyt korkein oikeus otti kuitenkin vastakkaisen kannan. Se tulkitsi, että myös työtaisteluoikeus nauttii perusoikeussuojaa.

– Postin työntekijöiden tukilakkoja ei olisi saanut kieltää. Tärkeä tuomio tukilakkojen laillisuudesta ja turvaamistoimenpiteiden suitsimisesta, SAK:n Jarkko Eloranta kommentoi.

– Työrauhajärjestelmän valuvikoja, joita ei taida olla intressiä paikkailla, Keskon työsuhdejohtaja Petteri Huovinen vastaa.

– Syytä ajanmukaistaa lainsäädäntöä perusoikeuksia rajoittamatta.

LUE MYÖS:
Kuva lakoista: Suomi yksin omassa sarjassaan (VU 21.11.2019)

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt