Posti on sitoutunut ympäristöohjelmassaan vähentämään hiilidioksidipäästöjä. LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

Postin mukaan jakelupäivien vähentäminen leikkaisi päästöjä

Vähentämällä jakelupäiviä Posti voisi leikata perusjakelun päästöjä 30-40 prosenttia.

Posti sanoo sitoutuneensa ympäristöohjelmassaan vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Tavoitteena on vähentää päästöjä 30 prosenttia vuoden 2007 tasosta. Postin kasvihuonekaasupäästöistä Suomessa valtaosa syntyy kuljetuksista ja autojen päästöistä.

Vuodesta 2015 lähtien Postin palvelut Suomessa ovat olleet sataprosenttisesti hiilineutraaleja yhtiön ympäristöohjelman ja vapaaehtoisen päästökaupan myötä. Posti kompensoi päästöjä osallistumalla sertifioituihin ilmastoprojekteihin.

Päivittäisessä jakelu- ja kuljetustoiminnassa syntyy kuitenkin paljon päästöjä, sillä Postin ajoneuvoilla ajetaan vuosittain noin 110 miljoonaa kilometriä.

Nykyinen postilaki edellyttää Postilta edelleen käytännössä, että yleispalvelun takia koko Suomi kierretään viisi kertaa viikossa. Postinjakelussa normaalina jakelupäivänä kilometrejä koko maassa tulee yhteensä 320 000. Tiistaisin eli kevennettynä jakelupäivänä kilometrejä kertyy 170 000.

Posti pyysi hiilijalanjäljen laskentaan erikoistunutta Bionova Oy:tä selvittämään, paljonko päästöjä olisi mahdollista vähentää, jos jakelupäiviä vähennettäisiin nykyisestä viidestä. Jakelupäivien harventaminen on tullut ajankohtaiseksi kirjevolyymien rajun laskun takia.

Postin mukaan se jakaa nykyisin kotitalouksiin enää keskimäärin 5,5 osoitteellista lähetystä viikossa ja jakelun tuotot eivät enää seuraavina vuosina kata viiden päivän jakelun kustannuksia.

Bionovan mukaan viiden päivän perusjakelun aiheuttama hiilijalanjälki viikossa on 900 489 hiilidioksidiekvivalenttikiloa. Vuonna 2017 Posti vähensi tiistain jakelun kattavuutta, mikä vähensi päästöjä jo yhdeksällä prosentilla 816 068 kgCO2e:een. Tiistain kevennetyssä jakelussa jaetaan valtaosa sanomalehdistä, paketit, pikakirjeet ja laboratoriolähetykset.

Nykyisin päiväjakelussa ajetaan Postin autoilla 1 450 000 km viikossa. Jos Posti siirtyisi kahteen kevennettyyn jakelupäivään, niin ajettava määrä putoaisi 1 300 000 kilometriin ja kolmen päivän jakelussa 960 000 kilometriin.

Hiilijalanjälki pienenisi 19 prosenttia, jos Posti siirtyisi kahteen kevennettyyn jakelupäivään. Kolmella jakelupäivällä hiilijalanjälki putoaisi 540 294 hiilidioksidiekvivalenttikiloon eli päästöjen alenema olisi jopa 40 prosenttia, selviää Bionovan laskelmista.

Jos vertailutasona käytetään nykymallia, jossa on yksi kevennetty jakelupäivä, niin kaksi kevennettyä päivää tuottaisi kymmenen päästövähennyksen. Siirtyminen kolmeen jakelupäivään vähentäisi päästöjä kolmanneksella (34 %).

– Suomi on harvaanasuttu ja pitkien etäisyyksien maa, mikä aiheuttaa sen, että nykyiset postilain velvoitteet ovat kestämättömiä paitsi kustannusrakenteen myös ilmastovaikutusten osalta. Jakelupäivien harventamisella olisi mahdollista pienentää perusjakelun ilmastokuormaa jopa 18,7 miljoonaa kgCO2e vuodessa viiden päivän jakeluun verrattuna, sanoo Postin vastuullisuusjohtaja Noomi Jägerhorn.

Posti tavoittelee päästöjen vähentämistä myös investoimalla ympäristöystävälliseen logistiikkaan. Postin vaihtoehtoisten ajoneuvojen kantaan kuuluu nyt noin 40 biokaasuautoa, jotka kulkevat 100-prosenttisesti uusiutuvalla kotimaisella Gasum-biokaasulla. Viime vuonna Posti otti käyttöön 200 uutta sähkörahtiskootteria sekä 250 uutta sähköistä maxi-jakelukärryä käyttöön eri puolilla Suomea. Postilla on myös sähköisiä jakeluautoja.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt