Moottoribensiinin kulutus väheni kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 35 prosenttia. LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

Polttoaineiden kulutus romahti keväällä

Koronan vaikutus näkyi öljyn ja erityisesti liikenteen polttonesteiden kulutuksessa.

Tilastokeskuksen mukaan moottoribensiinin kulutus väheni kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 35 prosenttia ja dieselin kulutus 25 prosenttia edellisvuoden toisesta neljänneksestä.

Kansanvälisessä lentoliikenteessä käytetyn lentopetrolin kulutus väheni kuluvan vuoden toisella neljänneksellä peräti 90 prosenttia viime vuoden toisesta neljänneksestä.

Tammi-kesäkuussa öljyä kulutettiin kokonaisuudessaan 13 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Muista fossiilisista polttoaineista hiilen kulutus väheni 26 prosenttia ja maakaasun kulutus 13 prosenttia vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Hiilen kulutuksen kiihtyvään vähenemiseen on vaikuttanut kivihiilen energiakäyttöä koskeva kielto, joka astuu voimaan vuonna 2029. Turvetta kulutettiin 22 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tammi-kesäkuussa sähkön kokonaiskulutus laski seitsemän prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Sähkön kulutuksen laskuun vaikutti Tilastokeskuksen mukaan lämpimien säiden lisäksi teollisuuden matalampi sähkön kulutus.

Tammi-kesäkuussa Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 3,4 miljardin euron arvosta, mikä oli 36 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Energiatuotteita tuotiin eniten Venäjältä, jonka osuus tuonnin arvosta oli 55 prosenttia.

Energiatuotteita vietiin Suomesta 3,8 miljardin euron arvosta. Viennin arvo väheni 22 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt